סמי שמעון

כל הכתבות הקשורות לסמי שמעון באתר אשדוד נט
כתבות
חושב בגדול: הילד שגר באוהל בגן אלישבע, הגשים חלום והפך ליו"ר אגודת הסטודנטים
ידיעות אשדוד
מכללת סמי שמעון
sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, הוקמה בשנת 1995 בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה, במסגרת התוכנית הלאומית להרחבת נגישות צעירי הפריפריה להשכלה גבוהה בכלל, וללימודי ההנדסה בפרט. הרציונל שעמד בבסיס ההחלטה היה שהשקעה בהון אנושי ובתשתית מדעית מפותחת, תביא להאצת התפתחות תעשיית ההי טק במדינה, ותגדיל את הפריון. מאז הקמתה מחוייבת המכללה למצויינות אקדמית, למעורבות חברתית ולקידום ההשכלה הגבוהה. המכללה, בראשותו של פרופ' אוסקר לוי ז"ל נשיא המכללה הראשון שפעל בין השנים 1995 עד 2005, החלה את פעילותה האקדמית עם כמאה סטודנטים. בתוך עשור אחד בלבד, עלה מספר הסטודנטים ל- 4,000 כאשר רובם מגיעים מן הפריפריה בדרום. בשנים הקרובות צפוי גידול נוסף של כאלף סטודנטים. הגידול המשמעותי בכמות הסטודנטים ומקורם מעידים על הגשמת יעודה של התוכנית הלאומית בדבר הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירי הפריפריה. בשנת תשס"ג (2002), אישרה המועצה להשכלה גבוהה, פתיחת קמפוס נוסף בעיר אשדוד, וכך הפכה sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, למכללה הראשונה בארץ המפעילה שני קמפוסים. המכללה מעניקה תואר B.Sc במחלקות הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה כימית, הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת תוכנה והנדסת מכונות. במכללה מתקיימים גם לימודי הנדסת בניין שעם סיומם מוענק תואר B.Tech (הוגשה בקשה למועצה להשכלה גבוהה להענקת תואר B.Sc) כמו כן מקיימת המכללה לימודי מכינה במרכז ללימודים קדם אקדמים. מתוך מחוייבות עמוקה למצוינות אקדמית, מקצה המכללה משאבים רבים לפיתוח המחקר, לגיוס סגל אקדמי איכותי ולשכלול אמצעי הוראה ומעבדות מתקדמות. עידוד הפעילות המחקרית נעשה באמצעות הענקת מלגות לימוד ומחקר לסטודנטים ולמרצים, פיתוח והפעלת מרכזי מחקר מתקדמים תוך שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם ועם התעשייה המקומית. כמו כן נערכים בין כותלי המכללה כנסי מחקר בינלאומיים. בד בבד עם פיתוח הפן האקדמי, מטפחת sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, את קשריה עם הקהילה בדרום תוך התמקדות באוכלוסיות שונות. פרויקטים כגון מאה מהנדסים מהקהילה הבדווית, מאה מהנדסים מהקהילה האתיופית עד שנת 2014, תלמידי תיכון לומדים הנדסה, פרחי הנדסה בדימונה ועוד פרויקטים רבים המתקיימים תחת חסותה של המכללה, הינם עדות למחויבותה למעורבות חברתית.
ידיעות אשדוד
מכללת סמי שמעון
sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, הוקמה בשנת 1995 בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה, במסגרת התוכנית הלאומית להרחבת נגישות צעירי הפריפריה להשכלה גבוהה בכלל, וללימודי ההנדסה בפרט. הרציונל שעמד בבסיס ההחלטה היה שהשקעה בהון אנושי ובתשתית מדעית מפותחת, תביא להאצת התפתחות תעשיית ההי טק במדינה, ותגדיל את הפריון. מאז הקמתה מחוייבת המכללה למצויינות אקדמית, למעורבות חברתית ולקידום ההשכלה הגבוהה. המכללה, בראשותו של פרופ' אוסקר לוי ז"ל נשיא המכללה הראשון שפעל בין השנים 1995 עד 2005, החלה את פעילותה האקדמית עם כמאה סטודנטים. בתוך עשור אחד בלבד, עלה מספר הסטודנטים ל- 4,000 כאשר רובם מגיעים מן הפריפריה בדרום. בשנים הקרובות צפוי גידול נוסף של כאלף סטודנטים. הגידול המשמעותי בכמות הסטודנטים ומקורם מעידים על הגשמת יעודה של התוכנית הלאומית בדבר הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירי הפריפריה. בשנת תשס"ג (2002), אישרה המועצה להשכלה גבוהה, פתיחת קמפוס נוסף בעיר אשדוד, וכך הפכה sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, למכללה הראשונה בארץ המפעילה שני קמפוסים. המכללה מעניקה תואר B.Sc במחלקות הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה כימית, הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת תוכנה והנדסת מכונות. במכללה מתקיימים גם לימודי הנדסת בניין שעם סיומם מוענק תואר B.Tech (הוגשה בקשה למועצה להשכלה גבוהה להענקת תואר B.Sc) כמו כן מקיימת המכללה לימודי מכינה במרכז ללימודים קדם אקדמים. מתוך מחוייבות עמוקה למצוינות אקדמית, מקצה המכללה משאבים רבים לפיתוח המחקר, לגיוס סגל אקדמי איכותי ולשכלול אמצעי הוראה ומעבדות מתקדמות. עידוד הפעילות המחקרית נעשה באמצעות הענקת מלגות לימוד ומחקר לסטודנטים ולמרצים, פיתוח והפעלת מרכזי מחקר מתקדמים תוך שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם ועם התעשייה המקומית. כמו כן נערכים בין כותלי המכללה כנסי מחקר בינלאומיים. בד בבד עם פיתוח הפן האקדמי, מטפחת sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, את קשריה עם הקהילה בדרום תוך התמקדות באוכלוסיות שונות. פרויקטים כגון מאה מהנדסים מהקהילה הבדווית, מאה מהנדסים מהקהילה האתיופית עד שנת 2014, תלמידי תיכון לומדים הנדסה, פרחי הנדסה בדימונה ועוד פרויקטים רבים המתקיימים תחת חסותה של המכללה, הינם עדות למחויבותה למעורבות חברתית.
ידיעות אשדוד
מכללת סמי שמעון
sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, הוקמה בשנת 1995 בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה, במסגרת התוכנית הלאומית להרחבת נגישות צעירי הפריפריה להשכלה גבוהה בכלל, וללימודי ההנדסה בפרט. הרציונל שעמד בבסיס ההחלטה היה שהשקעה בהון אנושי ובתשתית מדעית מפותחת, תביא להאצת התפתחות תעשיית ההי טק במדינה, ותגדיל את הפריון. מאז הקמתה מחוייבת המכללה למצויינות אקדמית, למעורבות חברתית ולקידום ההשכלה הגבוהה. המכללה, בראשותו של פרופ' אוסקר לוי ז"ל נשיא המכללה הראשון שפעל בין השנים 1995 עד 2005, החלה את פעילותה האקדמית עם כמאה סטודנטים. בתוך עשור אחד בלבד, עלה מספר הסטודנטים ל- 4,000 כאשר רובם מגיעים מן הפריפריה בדרום. בשנים הקרובות צפוי גידול נוסף של כאלף סטודנטים. הגידול המשמעותי בכמות הסטודנטים ומקורם מעידים על הגשמת יעודה של התוכנית הלאומית בדבר הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירי הפריפריה. בשנת תשס"ג (2002), אישרה המועצה להשכלה גבוהה, פתיחת קמפוס נוסף בעיר אשדוד, וכך הפכה sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, למכללה הראשונה בארץ המפעילה שני קמפוסים. המכללה מעניקה תואר B.Sc במחלקות הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה כימית, הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת תוכנה והנדסת מכונות. במכללה מתקיימים גם לימודי הנדסת בניין שעם סיומם מוענק תואר B.Tech (הוגשה בקשה למועצה להשכלה גבוהה להענקת תואר B.Sc) כמו כן מקיימת המכללה לימודי מכינה במרכז ללימודים קדם אקדמים. מתוך מחוייבות עמוקה למצוינות אקדמית, מקצה המכללה משאבים רבים לפיתוח המחקר, לגיוס סגל אקדמי איכותי ולשכלול אמצעי הוראה ומעבדות מתקדמות. עידוד הפעילות המחקרית נעשה באמצעות הענקת מלגות לימוד ומחקר לסטודנטים ולמרצים, פיתוח והפעלת מרכזי מחקר מתקדמים תוך שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם ועם התעשייה המקומית. כמו כן נערכים בין כותלי המכללה כנסי מחקר בינלאומיים. בד בבד עם פיתוח הפן האקדמי, מטפחת sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, את קשריה עם הקהילה בדרום תוך התמקדות באוכלוסיות שונות. פרויקטים כגון מאה מהנדסים מהקהילה הבדווית, מאה מהנדסים מהקהילה האתיופית עד שנת 2014, תלמידי תיכון לומדים הנדסה, פרחי הנדסה בדימונה ועוד פרויקטים רבים המתקיימים תחת חסותה של המכללה, הינם עדות למחויבותה למעורבות חברתית.
ידיעות אשדוד
מכללת סמי שמעון
sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, הוקמה בשנת 1995 בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה, במסגרת התוכנית הלאומית להרחבת נגישות צעירי הפריפריה להשכלה גבוהה בכלל, וללימודי ההנדסה בפרט. הרציונל שעמד בבסיס ההחלטה היה שהשקעה בהון אנושי ובתשתית מדעית מפותחת, תביא להאצת התפתחות תעשיית ההי טק במדינה, ותגדיל את הפריון. מאז הקמתה מחוייבת המכללה למצויינות אקדמית, למעורבות חברתית ולקידום ההשכלה הגבוהה. המכללה, בראשותו של פרופ' אוסקר לוי ז"ל נשיא המכללה הראשון שפעל בין השנים 1995 עד 2005, החלה את פעילותה האקדמית עם כמאה סטודנטים. בתוך עשור אחד בלבד, עלה מספר הסטודנטים ל- 4,000 כאשר רובם מגיעים מן הפריפריה בדרום. בשנים הקרובות צפוי גידול נוסף של כאלף סטודנטים. הגידול המשמעותי בכמות הסטודנטים ומקורם מעידים על הגשמת יעודה של התוכנית הלאומית בדבר הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירי הפריפריה. בשנת תשס"ג (2002), אישרה המועצה להשכלה גבוהה, פתיחת קמפוס נוסף בעיר אשדוד, וכך הפכה sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, למכללה הראשונה בארץ המפעילה שני קמפוסים. המכללה מעניקה תואר B.Sc במחלקות הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה כימית, הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת תוכנה והנדסת מכונות. במכללה מתקיימים גם לימודי הנדסת בניין שעם סיומם מוענק תואר B.Tech (הוגשה בקשה למועצה להשכלה גבוהה להענקת תואר B.Sc) כמו כן מקיימת המכללה לימודי מכינה במרכז ללימודים קדם אקדמים. מתוך מחוייבות עמוקה למצוינות אקדמית, מקצה המכללה משאבים רבים לפיתוח המחקר, לגיוס סגל אקדמי איכותי ולשכלול אמצעי הוראה ומעבדות מתקדמות. עידוד הפעילות המחקרית נעשה באמצעות הענקת מלגות לימוד ומחקר לסטודנטים ולמרצים, פיתוח והפעלת מרכזי מחקר מתקדמים תוך שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם ועם התעשייה המקומית. כמו כן נערכים בין כותלי המכללה כנסי מחקר בינלאומיים. בד בבד עם פיתוח הפן האקדמי, מטפחת sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, את קשריה עם הקהילה בדרום תוך התמקדות באוכלוסיות שונות. פרויקטים כגון מאה מהנדסים מהקהילה הבדווית, מאה מהנדסים מהקהילה האתיופית עד שנת 2014, תלמידי תיכון לומדים הנדסה, פרחי הנדסה בדימונה ועוד פרויקטים רבים המתקיימים תחת חסותה של המכללה, הינם עדות למחויבותה למעורבות חברתית.
ידיעות אשדוד
מכללת סמי שמעון
sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, הוקמה בשנת 1995 בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה, במסגרת התוכנית הלאומית להרחבת נגישות צעירי הפריפריה להשכלה גבוהה בכלל, וללימודי ההנדסה בפרט. הרציונל שעמד בבסיס ההחלטה היה שהשקעה בהון אנושי ובתשתית מדעית מפותחת, תביא להאצת התפתחות תעשיית ההי טק במדינה, ותגדיל את הפריון. מאז הקמתה מחוייבת המכללה למצויינות אקדמית, למעורבות חברתית ולקידום ההשכלה הגבוהה. המכללה, בראשותו של פרופ' אוסקר לוי ז"ל נשיא המכללה הראשון שפעל בין השנים 1995 עד 2005, החלה את פעילותה האקדמית עם כמאה סטודנטים. בתוך עשור אחד בלבד, עלה מספר הסטודנטים ל- 4,000 כאשר רובם מגיעים מן הפריפריה בדרום. בשנים הקרובות צפוי גידול נוסף של כאלף סטודנטים. הגידול המשמעותי בכמות הסטודנטים ומקורם מעידים על הגשמת יעודה של התוכנית הלאומית בדבר הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירי הפריפריה. בשנת תשס"ג (2002), אישרה המועצה להשכלה גבוהה, פתיחת קמפוס נוסף בעיר אשדוד, וכך הפכה sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, למכללה הראשונה בארץ המפעילה שני קמפוסים. המכללה מעניקה תואר B.Sc במחלקות הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה כימית, הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת תוכנה והנדסת מכונות. במכללה מתקיימים גם לימודי הנדסת בניין שעם סיומם מוענק תואר B.Tech (הוגשה בקשה למועצה להשכלה גבוהה להענקת תואר B.Sc) כמו כן מקיימת המכללה לימודי מכינה במרכז ללימודים קדם אקדמים. מתוך מחוייבות עמוקה למצוינות אקדמית, מקצה המכללה משאבים רבים לפיתוח המחקר, לגיוס סגל אקדמי איכותי ולשכלול אמצעי הוראה ומעבדות מתקדמות. עידוד הפעילות המחקרית נעשה באמצעות הענקת מלגות לימוד ומחקר לסטודנטים ולמרצים, פיתוח והפעלת מרכזי מחקר מתקדמים תוך שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם ועם התעשייה המקומית. כמו כן נערכים בין כותלי המכללה כנסי מחקר בינלאומיים. בד בבד עם פיתוח הפן האקדמי, מטפחת sce המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, את קשריה עם הקהילה בדרום תוך התמקדות באוכלוסיות שונות. פרויקטים כגון מאה מהנדסים מהקהילה הבדווית, מאה מהנדסים מהקהילה האתיופית עד שנת 2014, תלמידי תיכון לומדים הנדסה, פרחי הנדסה בדימונה ועוד פרויקטים רבים המתקיימים תחת חסותה של המכללה, הינם עדות למחויבותה למעורבות חברתית.
ידיעות אשדוד
מכללת סמי שמעון
תרבות ובידור
יום הולדת לאשדוד בסימן של מצויינות ויצירה
בטקס מרשים חולקו ביום הולדתה ה-53 של אשדוד 25.11.09 פרסי אשדוד לאמנים ויוצרים צעירים. לבית "יד לבנים" המחודש והנאה שעבר לאחרונה מתיחת פנים התקבצו ובאו מוזמנים רביםבינהם אפשר היה לחזות ביקירי העיר,חברי מועצת העיר ובינהם עו"ד גבי כנפו, יו"ר הנהלת מועצת העיר, יוצרים ואמנים, סטודנטים מצטיינים ובני משפחותיהם שהגיעו לשמוע מי הזוכים בקטגוריות השונות. את הערב פתחו להקת ציפורי השיר עם "נוסע אליה" שיר על אשדוד שכתב אבי חן, ראש תחום תרבות ומפיק הערב וכשברקע מעל גבי מסך הוידאו הוקרנו קטעים נדירים ומרגשים מראשיתה של אשדוד. דן כנר, מהוותיקים בשדרי הרדיו בישראל שהנחה במיומנות הזמין את ד"ר יחיאל לסרי ,ראש עיריית אשדוד לדברי ברכה: - "זה הרבה יותר מסמלי לציין את יום הולדתה של אשדוד בערב של אמנות, יצירה, תרבות, מצויינות, השכלה גבוהה והצטיינות. אשדוד עם הפנים לכיוון הצעירים ועל כן, אנו רואים בחינוך, בתרבות ובעידוד המצויינות והערכים אמצעי להפוך את אשדוד לעיר מובילה בארץ בכל התחומים". ראש העיר ביקש בדבריו להודות לממלא מקומו בוריס גיטרמן,הממונה על החברה העירונית לתרבות הפנאי על מעורבותה הערה של החברה שמפיקה בפועל את התחרות ואת טקס חלוקת הפרסים.כמו כן, עמד בדבריו על כך שהמלגות למצטיינים, שחולקו ללא קריטריונים סוציו אקונומיים, אלא על בסיס הצטיינות בלבד אינם תחליף לתקציבים ושיש צורך בתקציבים לחינוך, לתרבות ואמנות. ואכן, מתקציב הפיתוח שאושר לאחרונה במועצת העיר ישנה בשורה גדולה לפיתוח מיזמי חינוך, תרבות ואמנות בעיר. בהמשך דבריו, הציע ד"ר לסרי, ראש עיריית אשדוד למסד תחרות ארצית לאמנים ויוצרים שתהיה פתוחה לכל אמני ישראל מבלי שתיפגע ביוצרים המקומיים. פרוייקט "פרסי אשדוד" מתקיים זו השנה ה-12, בראשיתו ע"י קרן המשנה לפיתוח אשדוד מיסודו של אריה אזולאי, ובהמשך חברו אליו עיריית אשדוד והחברה העירונית לתרבות הפנאי . מלגות ראש העיר לסטודנטים מצטיינים ע"ס 10,000 ₪ כל אחת הוענקו לשבעה סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות, בטכניון, ובמכללת סמי שמעון שבעיר. מלגת המשך אחת הוענקה לאורטל עמר, סטודנטית לתואר שני בהנדסת כימיה הלומדת בטכניון שבחיפה שקיבלה בשנה שעברה פרס על הצטיינות במעורבות חברתית. את המלגות לסטודנטים המצטיינים חילק ראש העיר בצוותא עם יהודה פרנקל ,הממונה על החינוך וייבגני טיומקין,ראש וועדות מלגותבעיריית אשדוד.
ידיעות אשדוד
יום הולדת לאשדוד בסימן של מצויינות ויצירה
בטקס מרשים חולקו ביום הולדתה ה-53 של אשדוד 25.11.09 פרסי אשדוד לאמנים ויוצרים צעירים. לבית "יד לבנים" המחודש והנאה שעבר לאחרונה מתיחת פנים התקבצו ובאו מוזמנים רביםבינהם אפשר היה לחזות ביקירי העיר,חברי מועצת העיר ובינהם עו"ד גבי כנפו, יו"ר הנהלת מועצת העיר, יוצרים ואמנים, סטודנטים מצטיינים ובני משפחותיהם שהגיעו לשמוע מי הזוכים בקטגוריות השונות. את הערב פתחו להקת ציפורי השיר עם "נוסע אליה" שיר על אשדוד שכתב אבי חן, ראש תחום תרבות ומפיק הערב וכשברקע מעל גבי מסך הוידאו הוקרנו קטעים נדירים ומרגשים מראשיתה של אשדוד. דן כנר, מהוותיקים בשדרי הרדיו בישראל שהנחה במיומנות הזמין את ד"ר יחיאל לסרי ,ראש עיריית אשדוד לדברי ברכה: - "זה הרבה יותר מסמלי לציין את יום הולדתה של אשדוד בערב של אמנות, יצירה, תרבות, מצויינות, השכלה גבוהה והצטיינות. אשדוד עם הפנים לכיוון הצעירים ועל כן, אנו רואים בחינוך, בתרבות ובעידוד המצויינות והערכים אמצעי להפוך את אשדוד לעיר מובילה בארץ בכל התחומים". ראש העיר ביקש בדבריו להודות לממלא מקומו בוריס גיטרמן,הממונה על החברה העירונית לתרבות הפנאי על מעורבותה הערה של החברה שמפיקה בפועל את התחרות ואת טקס חלוקת הפרסים.כמו כן, עמד בדבריו על כך שהמלגות למצטיינים, שחולקו ללא קריטריונים סוציו אקונומיים, אלא על בסיס הצטיינות בלבד אינם תחליף לתקציבים ושיש צורך בתקציבים לחינוך, לתרבות ואמנות. ואכן, מתקציב הפיתוח שאושר לאחרונה במועצת העיר ישנה בשורה גדולה לפיתוח מיזמי חינוך, תרבות ואמנות בעיר. בהמשך דבריו, הציע ד"ר לסרי, ראש עיריית אשדוד למסד תחרות ארצית לאמנים ויוצרים שתהיה פתוחה לכל אמני ישראל מבלי שתיפגע ביוצרים המקומיים. פרוייקט "פרסי אשדוד" מתקיים זו השנה ה-12, בראשיתו ע"י קרן המשנה לפיתוח אשדוד מיסודו של אריה אזולאי, ובהמשך חברו אליו עיריית אשדוד והחברה העירונית לתרבות הפנאי . מלגות ראש העיר לסטודנטים מצטיינים ע"ס 10,000 ₪ כל אחת הוענקו לשבעה סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות, בטכניון, ובמכללת סמי שמעון שבעיר. מלגת המשך אחת הוענקה לאורטל עמר, סטודנטית לתואר שני בהנדסת כימיה הלומדת בטכניון שבחיפה שקיבלה בשנה שעברה פרס על הצטיינות במעורבות חברתית. את המלגות לסטודנטים המצטיינים חילק ראש העיר בצוותא עם יהודה פרנקל ,הממונה על החינוך וייבגני טיומקין,ראש וועדות מלגותבעיריית אשדוד.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה