עם כניסתו של חוק החינוך המיוחד לתוקפו, שולבו סייעות רבות בגני ילדים אשר נבחרו לתפקידן לאחר שהציגו כישורים אישיים מתאימים.

אלא שלחינוך המיוחד יש דרישות וצרכים שונים המחייבים הכשרה מקצועית מתאימה והענקת כלי עבודה אשר יסייעו להן להבנות את הטיפול בילדים באופן מקצועי יותר.

המחלקה לחינוך מיוחד ומחלקת ההדרכה בעיריית אשדוד יזמו קורס הכשרה מותאם חינוך מיוחד עבור ציבור הסייעות, המקנה להם את הכלים הנכונים לעבודתן ומסייע להן לבצע את משימותיהן בצורה יותר מקצועית. 

הקורס שנתפר במיוחד עבורן הקיף 270 שעות. במשך שישה חודשים נפגשו הסייעות פעם בשבוע, ללימודי אחה"צ וערב, ונחשפו לעולמות תוכן הרלוונטיים לעבודתן.

הקורס כלל הרצאות, סדנאות עבודה, דיונים, שיחות בינאישיות, משחקי תפקידים והתנסויות, התמודדות עם שאלות ודילמות מורכבות ושילוב של לימוד עיוני עם עבודה מעשית. בסופו של הקורס הן תבצענה פרויקט במסגרת עבודתן, אשר יסייע להן ולחברותיהן במילוי משימותיהן. 

את הקורס בנו במכון טראמפ שבבית איזי שפירא, ארגון המתמחה בטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים, בשיתוף משרד החינוך, איגוד מנהלי מח' חינוך ומפע"ם מעלה אדומים המתמחה בחינוך. טלי מימון, מנהלת מחלקת חינוך מיוחד במינהל החינוך, מפרטת את מטרות הקורס: להקנות ידע אודות ילדים עם צרכים מיוחדים.

לחשוף את המשתלמות לקשת רחבה של  נכויות  ותסמונות. להכיר תפיסות וגישות בשילוב אוכלוסיות מיוחדות. לצייד אותן בכלים לעבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים שונים. להבנות את תפקידן בין הצוות הבין-מקצועי ומשפחת הילדים. לאפשר יישום התכניות החינוכיות עבור הילדים ולאפשר למידה הדדית מניסיונן של משתתפי הקורס. 

שלמה דהן, מנהל מחלקת פיתוח הדרכה ואו"ש, האחראי על הכשרה והשבחת העובדים בארגון, מציין כי מדובר בקורס הכשרה מקצועי שהותאם במיוחד לאשדוד וניתן לסייעות בחינוך המיוחד שטרם עברו הכשרה מתאימה.

"הקורס מורכב ומקיף את כל תחומי עבודתן של הסייעות.  הקורס נבנה במיוחד עבור עובדות העירייה שיש להן זיקה ישירה לתפקידן כסייעות בחינוך המיוחד, ובסופו מוענקת תעודה לכל מי שעמדה בדרישות ההכשרה". 

אל טקס הענקת התעודות הגיעו כמובן כל הסייעות בקורס. ומה הן מספרות? ראשית הן מודות לעיריית אשדוד, למחלקת ההדרכה ולמחלקה לחינוך מיוחד, על תוכנית ההכשרה שנעשתה ברמה גבוהה ובארגון מופתי.

"למדנו דברים חדשים וחשובים הקשורים בעבודה שלנו ובמיוחד תחומים הקשורים בהתפתחות הילד, בפסיכולוגיה המיוחדת לו, למדנו על הקשר עם המשפחה ועל מקומו של כל גורם בתוך מערכת החינוך והתמיכה בילד".

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו