באתר החדשות וויינט הציגו השבוע את נתוני המיצ"ב בכל הארץ. הנתונים הוצגו על כל בתי הספר שנבחנו בשנת 2016, והצביעו על הצלחה נמוכה מאוד במבחני המיצ"ב באשדוד. 

על פי הפרסום, הציון הממוצע של תוצאות המיצ"ב בבתי הספר באשדוד הוא 54 (ממוצע של הממוצעים בבתי הספר שנבחנו). הנתונים הקשים לכאורה יצרו הד, וכותרות על כך שמערכת החינוך באשדוד מתרסקת. 

אשדוד נט בדק את הדוחות של משרד החינוך, הדוחות הרשמיים שמתפרסמים באתר משרד החינוך, והתמונה שמתגלה שונה לחלוטין. לא רק שהישגי התלמידים באשדוד אינם גרועים כפי שהוצגו, הישגי תלמידי אשדוד בעליה בשנים האחרונות.

הנתונים זמינים לכולם באתר משרד החינוך בכתובת: http://apps.education.gov.il/imsnet/itur.aspx

אשדוד נט מציג את תוצאות האמת בבתי הספר היסודיים בעיר. הנתונים שמוצגים בהמשך, מציגים את הנתונים על פי דוחות משרד החינוך, ואת הנתונים השגויים שפורסמו בתקשורת.


תוצאות המיצב שהתקבלו בכל אחד מבתי הספר שהשתתפו במיצב בשנת תשעועל פי משרד החינוך. הנתונים מתייחס למקבץ בתי הספר שהשתתפו במיצב (כל שנה משתתפים בתי ספר אחרים):

בית ספר אמירים:
ציון כללי על פי הפרסום בתקשורת הוא 67. הציון הנכון על פי משרד החינוך הוא 72.

מתמטיקה - 65 על פי משרד החינוך, 60 על פי הנתונים שהתפרסמו בתקשורת

אנגלית - 77 על פי משרד החינוך,  90 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

עברית -  74 על פי משרד החינוך, 50 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

 

בית ספר יח"ד:
ציון כללי על פי הפרסום בתקשורת הוא 80 . הציון הנכון על פי משרד החינוך הוא 75.

מתמטיקה - 74 על פי משרד החינוך, 90 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

אנגלית - 78 על פי משרד החינוך,    90 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

עברית - 75 על פי משרד החינוך, 60 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

 

בית ספר נועם:
ציון כללי על פי הפרסום בתקשורת הוא 73 . הציון הנכון על פי משרד החינוך הוא 72.

מתמטיקה - 69 על פי משרד החינוך,  80 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

אנגלית - 68 על פי משרד החינוך,  60 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

עברית - 78 על פי משרד החינוך, 80 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

 

בית ספר אמירים:
ציון כללי על פי הפרסום בתקשורת היה 67 . הציון הנכון על פי משרד החינוך הוא 72.

מתמטיקה - 65 על פי משרד החינוך, 60 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

אנגלית - 77  על פי משרד החינוך, 90 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

עברית - 74 על פי משרד החינוך, 50 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

 

בית ספר אופק:
הציון הכללי על פי הפרסום בתקשורת היה 63 . הציון הנכון על פי משרד החינוך הוא 70.

מתמטיקה- 71 על פי משרד החינוך,  80 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

אנגלית - 61 על פי משרד החינוך, 40 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

עברית - 77 על פי אתר משרד החינוך, 70 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

 

בית ספר אשכול:
הציון הכללי על פי הפרסום בתקשורת הוא 60. הציון הנכון על פי משרד החינוך הוא 69.

מתמטיקה- 68 על פי משרד החינוך, 70 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

אנגלית- 64 על פי משרד החינוך, 50 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

עברית - 75 על פי משרד החינוך, 60 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

 

בית ספר צפרירים:
הציון הכללי על פי הפרסום בתקשורת הוא 60. הציון הנכון על פי משרד החינוך הוא 69.

מתמטיקה- 60 על פי משרד החינוך, 60 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

אנגלית- 77 על פי משרד החינוך, 90 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

עברית - 69 על פי משרד החינוך, 30 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

 

בית ספר הרואה:
ציון כללי על פי הפרסום בתקשורת הוא 60. הציון הנכון על פי משרד החינוך הוא 73.

מתמטיקה - 79 על פי משרד החינוך,  80 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

אנגלית - 67 על פי משרד החינוך, 60 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

עברית - 72 על פי משרד החינוך, 40 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

בשנת 2013 הציון הכללי היה 60, בשנת 2011 היה 55, בשנת 2009 היה 65.

בית ספר אורות:
הציון הכללי על פי הפרסום בתקשורת הוא  57. הציון הנכון על פי משרד החינוך הוא 68.

מתמטיקה - 64 על פי משרד החינוך, 60 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

אנגלית - 68 על פי משרד החינוך,  60 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

עברית - 73 על פי משרד החינוך, 50 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

 

בית ספר גאולים: 

הציון הכללי על פי הפרסום בתקשורת הוא  50. הציון הנכון על פי משרד החינוך הוא 66.

מתמטיקה - 66 על פי משרד החינוך, 70 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

אנגלית- 67 על פי משרד החינוך, 60 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

עברית - 64 על פי משרד החינוך, 20 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

 

בית ספר רעים:
הציון הכללי על פי הפרסום בתקשורת הוא 37. הציון הנכון על פי משרד החינוך הוא 62

מתמטיקה - 54 על פי משרד החינוך, 30 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

אנגלית - 67 על פי משרד החינוך, 60 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

עברית- 64 על פי משרד החינוך, 20 על פי הנתונים השגויים שפורסמו.

לסיכום אשדוד - ממוצע הציונים בבתי הספר היסודיים על פי משרד החינוך הוא 70 מבין 10 בתי הספר היסודיים שנבחנו. בכל שנה נבחנים בתי ספר שונים.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו