עו"ד גלעד נרקיס, המתמחה בתחום הבנקאות, פרסם השבוע מדריך שחיבר ובו הוא מציין מהן 10 הטעויות הנפוצות שהציבור עלול לעשות מול הבנקים.

נבהיר כי אין באמור משום ייעוץ משפטי, כאשר יש לבחון כל מקרה לגופו ולקבל ייעוץ משפטי מעו"ד. 

להתנהלות שלנו מול הבנקים יכולה להיות השפעה מרחיקה לכת, חיובית או שלילית, על ההתנהלות העתידית מול הבנק.

עו"ד גלעד נרקיס, מומחה להתמודדות מול המערכת הבנקאית, מציג את עשרת הטעויות הנפוצות  אותן אנו מבצעים בהתנהלות השוטפת מול הבנק וכיצד ניתן לנסות להימנע מהן.

פתיחת חשבון: הטעות- "מזלזלים" בטפסים עליהם חותמים ולא מבקשים העתקים
על מה לשים לב: לעיתים בעת פתיחת חשבון הבנק מחתים אותנו ליד מקומות ריקים בטענה כי "אין זמן" ותחתום "כאן וכאן".

בנוסף, לא תמיד פותח החשבון טורח לקחת העתק מהטפסים, ולא תמיד הוא מקדיש את תשומת הלב על מנת להבין על מה הוא חותם. חשוב מאוד לקחת עותק מכל הניירת עליה חותמים בבנק וחשוב מאוד לוודא כי לא הושארו מקומות ריקים.

הכח של הלקוח מול הבנק מוגבל ולא תמיד הוא יוכל לקבל מהבנק, בקלות, את הטפסים. בעתיד העתקים אלו יכולים להוות הוכחה לצדקת טענותיו של הלקוח ולכן גם חשוב לשמור מסמכים אלו בבית.

עו"ד נרקיס מסביר כי בעת פתיחת חשבון על הבנק להעמיד לרשות הלקוח את כלל המידע באשר לתנאי האשראי שהבנק מאפשר לנו ולמסגרת האשראי, לעמלות שיגבו.

יש לוודא כי הכתובת וכלל הפרטים האישיים נכונים, הנפקת כרטיס אשראי בנקאי ועלויותיו, הנפקת פנקסי שיקים, הפרטים על גבי השיקים, סחיר או עביר וכו' וכן את גובה העמלות שנשלם בעת ביצוע פעולות (הפקדה, העברה, פקיד, עריכת מסמכים, הנפקת פנקסי שיקים וכדומה).

סגירת חשבון: הטעות- לא דואגים לכיסוי לתשלומים העתידיים 
על מה לשים לב: כאשר נסגר החשבון, לאור בקשת הבנק, לא תמיד מוודאים כי אנו מסוגלים לשלם את כל החשבונות מחשבון אחר ולא תמיד מוודאים שכל הוראות הקבע והצ'קים אותם הוצאנו הוחלפו בצ'קים ובהוראות קבע בחשבון החדש.

הזנחה זו יכולה לגרום לכך שתשלומים עליהם התחייבנו לא יכובדו ויחזרו מסיבת א.כ.מ (אי כיסוי מספק) שכן החשבון כבר נסגר.

עו"ד נרקיס: בעת סגירת חשבון על הבנק ליתן ללקוח את כלל המידע באשר ל: אשראי בחשבון וכספים שאולי עוד יחוייבו בחשבון למרות שנסגר, כגון כרטיסי אשראי בגין עסקאות שטרם הסתיימו.

יש לבדוק פיקדונות ונכסים או התחייבויות שונות בחשבון- פירוט הפיקדונות, סוג הפיקדון, מועד המשיכה הקרוב, היתרה למועד המשיכה הקרוב, יתרה לשבירה מיידית וכדומה.

יכול לקרות לעתים שנותרו כספים בחשבון או שהוראה כלשהיא שניתנה בעבר אמורה לחייב את החשבון.


התעלמות מפניות הבנק: הטעות- מנתקים מגע עם הבנק ו"נעלמים" כשהמצב הכלכלי מורע 
על מה לשים לב: במקרים רבים כשנקלעים למצוקה כלכלית ואי עמידה בהתחייבויות, הדרך הכמעט טבעית היא "לנתק מגע" ולהתעלם מפניות של פקיד הבנק.

אולם, התנהלות זו רק גורמת לחשש גדול יותר אצל הבנק, ואם הייתה לפקיד הבנק עוד אפשרות להפעיל שיקול דעת כלשהו באם לסייע ללקוח במתן הלוואה או דחייה של תשלום והסדרת חובות, הרי שהתעלמות מפניות של פקיד הבנק רק גורמת לו לחשוד בדבר מצבו של הלקוח והדבר יגרום לכך שהפקיד לא יתפשר עם הלקוח. 

חשבון משותף: הטעות- לא מבינים את ההשלכות של חשבון משותף
על מה לשים לב: קיומו של סעיף היוותרות בחיים והמשמעות שהבנק נותן לו (קרי - כי אם שותף לחשבון נפטר זכותו של השותף שנותר לבצע פעולות בחשבון למרות שלכאורה פעולות אלו יכולות לעמוד בניגוד לצו ירושה), זכויות חתימה בחשבון ואפשרות של שותף לחייב את החשבון, משמעות חתימה בודדת כמחייבת, ביצוע פעולות יחד או לחוד. חשוב להבין כי שותף אחד יכול לחייב את משנהו וכי האחריות במקרה של אשראי היא משותפת.

לקיחת הלוואה לא לדיור: הטעות- הלקוחות סבורים שאם הבנק נותן הלוואה כדאי לנצל את ההזדמנות מיידית מבלי לבדוק את כדאיותה 
על מה לשים לב: יש לבדוק היטב מה גובה הקרן, מה גובה הריבית (ניתן להתמקח), האם קיימת עלות כלשהיא בגין העמדת ההלוואה ועלויות נוספות.

כמו כן יש לבחון האם יכול הלקוח לעמוד בהחזר החודשי המוצע והאם הבנק דורש בטוחות להחזר ההלוואה וכדומה. כדאי תמיד לבדוק מה הן החלופות שאפשר להשיג מבנקים אחרים, חברות אשראי או אף גופים חיצוניים אחרים.

אפשר גם לבחון אפשרות להגדיל את הלוואת משכנתא קיימת או להעמיד הלוואת משכנתא חדשה ואז ניתן לקבל ריבית נמוכה. 

משכנתא: הטעות- לא מבינים על מה חותמים
על מה לשים לב: לקיחת משכנתה כוללת סעיפים רבים, להן יכולה להיות השלכות בעתיד, ובמיוחד אם ניקלע לקשיים כלכליים.

לכן, ולמרות הרצון לגמור מהר את ההליך, חשוב מאוד לבחון קיומו של האישור העקרוני למשכנתא, וכן את משמעות האישור, גובה הקרן, גובה הריבית, לוח סילוקין, מועדי ההחזר החודשי, גובהו, הנוהל במקרה של אי עמידה בהחזרים, הנוהל במקרה של מימוש מיידי, דיור חלופי.

יש לבחון היטב למה משועבד הנכס. לעתים הבנק מנסה לשעבד את הנכס עבור חובות נוספים ואף בגין ערבויות נוספות של הלקוח לבנק.

יש לעמוד על כך שהמשכנתא ניתנת אך ורק לשם החזר ההלוואה הספציפית אליה הנכס משועבד ולא יותר מכך.

ערבות: הטעות- לא מבינים את משמעות וההשלכות של החתימה על ערבות 
על מה לשים לב: חתימה על ערבות היא הליך לא נעים. מצד אחד לא נעים לסרב לחבר/קרוב משפחה שמבקש שתחתום עבורו ערבות, מה עוד שיתכן ותצטרך שהוא יחתום עבורך על ערבות. יחד עם זאת, לעיתים מדובר בחתימה כנגד התחייבות כספית הנלקחת לתקופה ארוכה מאוד ועלולה לחשוף את חותם הערבות להתחייבויות עתידיות.

מסיבה זו חשוב מאוד לבחון את גובה הערבות, ועל איזה סוג ערבות חותמים - ערב יחיד/מוגן, מספר הערבים הנוספים, נוהל הפניה לערב, מצבו הכלכלי של החייב העיקרי, נוהל הבנק במקרה של אי עמידה בהחזרים של החייב העיקרי, נוהל ההודעות לערב, נוהל הפניה לערב למימוש ערבותו, הגנות הערב וכדומה.

חשוב ביותר לציין כתובת עדכנית ולעדכן את הבנק על כל שינוי כתובת, ככל שעובדים דירה, כדי שניתן יהיה לקבל עדכונים אודות מצב החייב העיקרי. 

אי לקיחת דואר: הטעות- מתעלמים מהדואר שהבנק שולח 
על מה לשים לב: לעתים, כאשר המצב קשה והבנק מתחיל לשלוח מכתבי התראה, רבים "טומנים את ראשם בחול" ומתעלמים מכך מתוך איזושהי תקווה כי המצב הלא נעים הזה יעבור.

לדברי עו"ד נרקיס, גם (ובמיוחד) אם המצב לא נעים, חשוב מאוד שלא להתעלם מהמצב ולקחת דברי דואר. אי קבלת דבר דואר הינה מסירה כדין וניתן לקבל פסק דין ולפעול כנגד הלקוח למרות ש"לא קיבל את דבר הדואר", כאשר משפטית מהווה הדבר אישור מסירה וניתן לפעול כנגדו כאילו קיבל.

התעלמות לא תמנע המשך ההליכים. עדיף לא להתעלם ולהתייחס ברצינות למכתבי התראה או מסמכים שונים שמתקבלים מהבנק ולפעול בהתאם מוקדם ככל האפשר.

הגבלת חשבון: הטעות- לא "מעיזים" להתמודד עם הבנק כאשר החשבון מוגבל
על מה לשים לב: בהתאם לחוק, מרגע שחזרו עשרה צ'קים בחשבון, בתקופת זמן מסויימת, מהסיבה שלא היה כיסוי בחשבון, חובתו של הבנק להגביל את החשבון של הלקוח.

לא כולם יודעים כי זכותו של הלקוח להגיש ערעור על הגבלה זו מהסיבה שהיה על הבנק לכבד אחד או יותר מהצ'קים ובית משפט יכול לבטל את ההגבלה.

ריבית הבנקים: הטעות- התעלמות מריבית האוברדראפט
על מה לשים לב: הרבה מלקוחות הבנקים מקבלים מסגרת אשראי בחשבון ומנצלים אותו כמעט עד תום. המשמעות לכך הינה עובדה פשוטה - חיוב החשבון בריבית גבוהה ביותר בגין יתרת החובה בחשבון.

אפשרות פשוטה והגיונית ביותר, כדי למנוע את חיוב החשבון בריבית כה גבוהה יחסית, הינה פנייה אל הבנק בבקשה לקבלת הלוואה בחשבון לצורך כיסוי יתרת החובה, תוך החלפת הריבית הגבוהה המחוייבת בחשבון בריבית נמוכה בהרבה במסגרת ההלוואה שניתנת.

כמו כן, ככל שהבנק לא מסכים לתת הלוואה זו, ניתן לפנות לבנקים אחרים או לגופים אחרים שיכולים לעתים לתת הלוואה בריבית נמוכה מהריבית בה מחוייב החשבון בגין יתרת החובה.

צילום: pixabay (שאטרסטוק)

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו