עשרה בטבת הוא אחד מארבעת ימי תענית יהודיים לזכר חורבן בית המקדש. יום זה הוא התאריך שבו בשנת 588 לפנה"ס, החל המצור של נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים.

setImageBanner('3ee75736-adff-4cb2-9227-525cb98c213a','/dyncontent/2017/6/1/c41baeb6-e29b-4415-b67b-b3940dd9bdf5.gif',1807);

המצור הסתיים כעבור שנה וחצי בחורבן ממלכת יהודה, חורבן העיר ירושלים וחורבן בית המקדש הראשון. ניתן להוסיף ולומר כי על פי רבותינו הקדושים בית המקדש הראשון נחרב על ג' עבירות: גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה.

שנאה זו התגברה עד שהגיעה לבית שני וכך חורבן בית ראשון ושני קשורים זה בזה ושורש החורבן טבוע בשנאת חינם ועלינו להילחם בכדי להתחזק באהבת חינם. 

מדברי כבוד האדמו"ר פינטו שליט"א:עשרה בטבת זהו זמן של דין ובו עולות שאלות ותהיות האם יבנה בית המקדש השנה או לא? האם השכינה תמשיך להיות בגלות או תפדה לאורה ולישועה?
תשובות לשאלות אלו תלויות בידינו על ידי תפילה וקירבה לקב"ה. עלינו להפיץ את התורה הקדושה וזהו התיקון של דור זה- הפצת התורה בכל מקום כנגד מקום של כפירה.
על כן, כל יהודי מחויב לקחת על עצמו בכל יום בזמן מסוים על פי כוחו ולחזק יהודים בדרכי נועם וכך יתמתקו הדינים על ידי מצוות הקירוב לקב"ה.
בקהילת שובה ישראל קיבלו את צום עשרה בטבת בליל מוצאי שבת הכולל תיקון  לרבנו החיד"א הקדוש
זצוק"ל לבקשת כבוד קדושת האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א וזהו סדר הלימוד:
א. לימדו משניות מסכתות שסימנן ישע ידים שבועות ערכין
ב. משניות סדר קדושים אדרא רבא זוטא.
ג. בחצות יש לומר תיקון חצות.
ד. צ"א פעמים ויהי נועם ככתוב בצפורן שמיר.
ה. קריאת תהילים בנחת, מילה במילה עם התפילה החדשה שנדפסה בתהילים שהודפסו מחדש.
ו. ספרא דצניעותא ולא יאמרו בתקון חצות כי אם על היכלי עזרה נא.
ז. אם ישנה שהות בסוף הלילה, לימדו משניות מסדר טהרות ובמנחה לפני "ת יש לאמר י"ב פעמים יענן עם הכוונות הכתוב בצפורן שמיר.
ויש להשתדל ולעורר את כולם בכל שנה בערב עשרה בטבת לפעול על פי נוסח זה של רבנו יחד"א זצוקל ובנוסף, אם מוסיפים משנה תורה ידוע כי מומתקים הדינים ונפתחים השערים וכך מתעלים ועולים מעלה.
 
בזכות סדר זה יפתח הקב"ה שערי ישועה והצלחה. הדינים יומתקו ויפתח שפע מרובה וימתיק את דהינים על הפרט ועל הכלל. ויחזיקנו בתשובה שלמה בקרוב.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו