בית המשפט המחוזי בבאר-שבע הוציא צו ביניים שמקפיא תוכנית מתאר מקומית של העיר אשדוד, ברובע המיוחד באשדוד.

בעלי הקרקע (חברת אבו יחיאל שהוא גם הבעלים של קבוצת קי בי עי והאחים ישראל) טוענים שתמורת הפקעת הקרקעות שלהם העירייה הגישה תוכנית לאפשר להם לבנות  רק 2100 יחידות ועוד כ450 מעונות לסטודנטים (450 יחידות נוספות הועברו כזכויות למכללת סמי שמעון).

לאשדוד נט נודע כי היזמים מרגישים שנעשה עוול ע"י העירייה:

על פי הבנתם של היזמים, תמורת הפקעת 100 דונם שהיו בבעלותם לטובת המכללה של סמי שמעון, היה צריך לאפשר להם לבנות על כ 100 הדונם שנותרו להם- כ 4000 יחידות דיור (כפול ממה שניתן להם). הדבר יענה על עלות הקרקע שהופקעה מאיתנו מצד אחד ומצד שני ינתן מענה לעיר המשוועת לדירות ברות השגה לצעירים בשנה הקרובה. כמו כן גודל הקרקע ומיקומה (ביציאה הדרומית מהעיר, ליד בית החולים) מהעיר מאפשר זאת ואף מתבקש. אז למה לא לאפשר זאת? לא ברור לי מה השיקול של העירייה.

מדיניות העירייה המוצהרת היא לתכנן כמות דירות גדולה ככל האפשר והנה כשישנה הזדמנות לפתרון מידי, נעשים שיקולים לא  עניינים (אינם מעוניינים לפרט).

בפניית היזמים לבית המשפט הם טוענים: הליך הפקדת התוכנית נעשה בניגוד לחוק ותוך ניגוד עיניינים.

צו הביניים שהוצא כנגד אישור התוכנית מהווה למעשה החלטה על הקפאה זמנית של תוכנית הכוללת כ-2100 יחידות דיור סך-הכול, ו 900 יחידות דיור למעונות סטודנטים במכללת סמי שמעון.

במסגרת הבקשה - שהוגשה לבית המשפט,  נטען:

"הליך הפקדת התוכנית עד כה נעשה בניגוד חמור ביותר להוראות הדין, תוך שעיריית אשדוד והוועדה המקומית לתכנון ובנייה באשדוד פעלו להמלצתה  ואישורה של התוכנית בניגוד עניינים מובהק ומוצהר ותוך התעלמות רבתי מקיום הוראות הדין בקשר לתקינות ההליך התכנוני ולרבות בחריגה מסמכות. לא ברור מי הגורם אשר אישר את הפקדת התוכנית בשם העירייה כיזמית התוכנית. יש להורות על ביטולה ". 

תגובת העירייה:

"העירייה דוחה את הטענה כי הפקדת התוכנית נעשתה בניגוד חמור לחוק ותוך ניגוד עניינים. מדובר בעתירה שהוגשה על-ידי יזם שיש לו קרקעות בתחום התוכנית ואשר לווה את הליך הכנת התוכנית במשך שנים ארוכות. היזם ביקש להגדיל את כמות יחידות הדיור בתחום התוכנית בניגוד לעמדת הועדה המחוזית, ומשכך רק בשלב הפקדת התוכנית הוא העלה טענה משפטית באשר לצורך בהחלטת מועצת עיר באשר להכנת התוכנית, טענה אשר העירייה חולקת על נכונותה המשפטית, והמועד להעלותה היה לפני שנים ולא בעת הפקדת התוכנית.

כל הטענות בדבר ניגודי עניינים הן בבחינת עורבא פרח. עוד יודגש כי מדובר בתכנית שגם הועדה המחוזית רואה בה חשיבות רבה ואישרה את הפקדתה, אולם היזם ממניעים פרטיים מסחריים שלו מבקש לעכב פרויקט בעל חשיבות עירונית ולאומית".

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו