pixabay

גם אם קשה לכם לדמיין את היום שבו לא תוכלו לנהל עוד את חייכם בצורה עצמאית ולקחת החלטות מושכלות, יש סיכוי שזה יקרה בשלב מסוים בחיים וקרובי משפחתכם יפנו לבית המשפט, כדי למנות לכם אפוטרופוס.

"ייפוי כוח מתמשך", הינו הסדר משפטי חדש יחסית, שנוסף במסגרת התיקון לחוק האפוטרופסות, אשר מאפשר לכם להקדים תרופה למכה ולמנות, מבעוד מועד, מיופה כוח המקובל עליכם, שייקח על עצמו את האחריות אם וכאשר המצב הבריאותי יידרדר.   

מהי אפוטרופסות?

אפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, כדי לטפל בענייניו של מי שמוכר כ"פסול דין", כלומר חסר כשירות משפטית, אם בשל גיל צעיר, ליקוי שכלי או מחלת נפש. את הבקשה למינוי אפוטרופוס, מגישים בני משפחתו של פסול הדין לבית המשפט, בצירוף חוות דעת רפואיות המעידות על מצבו.

בית המשפט מאשר את הבקשה, אם הוא משתכנע שההסדר משרת את צרכי ה"חסוי" כפי שהוא נקרא בשפה המשפטית וממנה כאפוטרופוס, בדרך כלל בן משפחה, חבר קרוב או עורך דין.

כשיש אי הסכמות בין בני המשפחה לגבי זהות האפוטרופוס והיקף סמכותו, בית המשפט רשאי למנות אדם זר, גם בניגוד לרצון בני המשפחה ועדיין לחייב אותם לשלם את שכר הטרחה עבורו. ביטול המינוי, יכול להתבצע רק על ידי בית המשפט והאפוטרופוס הכללי. 

לאפוטרופוס יש זכות החלטה בכל תחום שנקבע בצו האפוטרופסות והוא מחויב בדיווח שנתי לאפוטרופוס הכללי ולבית המשפט, על מצבו הכלכלי של החסוי.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא חלופה לאפוטרופסות, המבטאת הכרה בזכותם של בעלי מוגבלויות להכריע את גורלם ולשמור על סוג של אוטונומיה.

מתן ייפוי כוח מתמשך כפוף למסמך, עליו חתם ה"ממנה", בנוכחות עורך דין. הממנה, שעליו להיות אדם בגיר, מפרט במסמך את רצונותיו לגבי עתידו ורשאי להחליט מי יהיה או יהיו מיופי הכוח שלו, באילו תחומים כגון: טיפולים רפואיים, מקום המגורים, רווחה, רכוש ונכסים, ומאיזה שלב ייכנס ההסדר לתוקף. 

לאחר שגם מיופה הכוח חותם על המסמך, בו הוא מאשר את ההנחיות ומתחייב לעמוד בהן, המסמך מועבר לאפוטרופוס הכללי. ייפוי הכוח יכול להיות מבוטל על ידי הממנה עצמו בכל שלב שבו הוא כשיר עדיין לקחת החלטות. גם בית המשפט יכול לבטל את המינוי, במקרים שבהם מיופה הכוח חורג מההנחיות.  

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופסות?

בעוד שבמסגרת אפוטרופסות, קרוביו של האדם מחליטים על גורלו, בהסדר של ייפוי כוח מתמשך, השליטה נתונה בידי הממנה ורק הוא מחליט מי ינהל את חייו כשלא יוכל לעשות זאת בעצמו.

הסדר כזה של ייפוי כוח מתמשך, מתאים למקרים בהם אדם יודע מראש שהוא עומד לאבד את יכולת השיפוט שלו ויש לו זמן להיערך לכך בעוד מועד.

מעבר לכך, הסדר של ייפוי כוח מתמשך טומן בחובו יתרונות נוספים. הוא חוסך את הפנייה לבית המשפט לענייני משפחה, שהאגרה עליה עשויה להגיע לאלפי שקלים, בנוסף הוא אינו מחייב את מיופה הכוח בדיווח שנתי לאפוטרופוס הכללי, על נכסיו של הממנה.

כמו כן, בניגוד לאפוטרופוס אשר רשאי על פי החוק להשקיע את כספו של החסוי רק באפיקים סולידיים בעלי תשואה נמוכה, מיופה כוח אינו נתון למגבלות כאלה ופועל בהתאם להנחיות המקדימות של הממנה.

עורכת הדין ויקטוריה אחמדייב – מוסמכת לערוך ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי ובעלת ניסיון רב בתחום האפוטרופסות. לקבלת ייעוץ ראשוני בנושא צרו קשר 053-72-55555 ונשמח לעמוד לרשותכם בכל עת. הייעוץ המשפטי ניתן בשפה העברית, הרוסית והליטאית.

 לברורים השאירו פרטים וניצור אתכם קשר 

 

שם מלא
דואל אלקטרוני
טלפון
הערות