depositphotos ,תה צמחים

בדיקת ביקורת מסעדה בדיקת ביקורת מסעדהבדיקת ביקורת מסעדהבדיקת ביקורת מסעדהבדיקת ביקורת מסעדהבדיקת ביקורת מסעדהבדיקת ביקורת מסעדהבדיקת ביקורת מסעדה בדיקת ביקורת מסעדה......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

שעות פתיחה:

כתובת:

טלפון:

אווירה - משפחתי, רומנטי, אירועים/ מפגש חברים/ מסעדה שכונתית/ פגישות