עיריית אשדוד הגישה התנגדות לאישור תכנית הרחבת הביג והקמת הסינמה סיטירק לפני שבוע דיווחנו כי התכנית המאפשרת את הקמת הסינמה סיטי באשדוד, אושרה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה, אך כעת דורשת העירייה שלא לאשר את התכנית. באמצעות אחד ממשרדי עורכי הדין הוותיקים והמובילים בישראל היא מתנגדת באופן גורף לבקשה להרחבת הביג פאשן, שנועדה בין השאר לצורך הקמת הסינמה סיטי במתחם.
מנכ"ל הביג, איתן בר זאב הגיב:
"עירייה במדינת ישראל פועלת תחת איומים של מיעוט חרדי העושה כל מאמץ להשליט את אורח חייו על הרוב בעיר ופועל לסכל תכנית שתביא פעמיים רווחה לתושבים, גם מסוף תחבורה מודרני על תחנת הרכבת וגם הקמת 11 אולמות קולנוע ותרבות מודרניים לעיר ה- 6 בגודלה במדינה".
עיריית אשדוד: "אנחנו מגנים ודוחים בשאט נפש את הניסיון של הנהלת הביג  לקשור באופן בלתי הגון בין הגשת התכנית למאבק השבת ולסינמה סיטי"

אחרי שדיווחנו על אישור להפקדה של "תכנית שער הרכבת" (העוסקת בין השאר בהקמת הסינמה סיטי בביג באשדוד), אישור אותו נתנה הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום, הוגשה התנגדות רשמית של עיריית אשדוד.

הבקשה הראשונה למתחם בתי הקולנוע בעיר:

לפני כארבע שנים הוגשה ע"י הביג בקשה לשינוי תב"ע, למטרת שימוש שיאפשר הקמה ופתיחה של בתי קולנוע מודרניים בביג אשדוד.

לפי הנוהל המקובל - הועדה המקומית אמורה להביע את עמדתה והמלצותיה בנושא לוועדה המחוזית, לאחר מכן המחוזית אמורה לדון בתוכנית ובמידה והיא מאשרת, הנושא חוזר בחזרה לוועדה המקומית לקבלת היתרי בנייה.

על פי אותו הנוהל, הגישה הביג כמקובל את הבקשה לועדת בניין ערים באשדוד – אך להפתעתו הבקשה הורדה מסדר היום שוב ושוב ונדחתה בסופו של דבר ע"י הועדה המקומית.

התכנית בכללותה שנידונה בוועדה המקומית נדחתה על ידי חברי המועצה, ביניהם הרב ליברמן, הרב אמסילי, הרב טסלר, גיטרמן, גרשוב, דנינו והלן גלבר, שקיבלו את המלצת הצוות המקצועי.פרוטוקול הועדה

חשוב לציין כי מספר חודשים קודם לתכנית שנדחתה בועדה המקומית, התקיים דיון בבקשת הביג להתקנת הצללה ובניית קומה C של מסחר נוסף. על ההצעה הזו הצביעו גיטרמן וגלבר בעד, אך היא נדחתה ברוב קולות. גלבר, בתגובה ששלחה למערכת אשדוד נט, טוענת כי "סוגיית הסינמה סיטי מעולם לא נדונה סביב סוגיית השבת. הסוגיה שנידונה הייתה סביב זכויות בניה ונושאים תכנוניים בשטח של הביג וכלל לא בהתייחסות ישירה לסינמה סיטי ועל כן הצבעתי בעד בנקודות מסויימות ונגד בנקודות אחרות בהתאם חוות הדעת של הצוות המקצועי שקיבלנו על מנת להביא את התכנית התכנונית הטובה ביותר לתושבים".

למרות תגובתה של גלבר, בתיאור עיקרי התכנית בסעיף 4 דווקא כן הייתה התייחסות לבניית מרכז בידור ובתי קולנוע: "הוספת שימוש למרכז בידור ופנאי, לרבות בתי קולנוע וכל השימושים הנלווים. בתכנית זו הצביעה גלבר כמו רוב חברי הועדה, נגד.

תיאור התכנית שנדחתה בועדה המקומית

מה הסיבה לדחייה הראשונה?
על פי נציגי הביג, במחלקת ההנדסה בעירייה הודיעו להם כי עדיף להם לדלג על הועדה המקומית ולגשת הישר למחוזית שכן, בהרכב הועדה הנוכחי הנשלט ע"י נציגי הסיעות החרדיות, אין סיכוי שהועדה המקומית תמליץ על התכנית. כלומר החרדים לא יאפשרו להקים קומפלקס תרבות וקולנוע בעיר במתחם שפועל שבת.

בנוסף ביקש הצוות המקצועי במחלקת ההנדסה של עירית אשדוד מחברת ביג, שבמסגרת אותה תכנית שתוגש למחוזית תסכים ביג לאפשר הקמת מסוף תחבורה על שטחה הפרטי (כ 7-9 דונם).
ביג הסכימה להכניס גם את מסוף התחבורה (לפרויקט הגל הירוק) לאותה בקשה, מה שישפר את סידורי התחבורה בעיר בסמוך לרכבת.

עולים לועדה המחוזית:
לאחר מספר דיונים בוועדה המחוזית, בהם נכחו אנשי הצוות המקצועי של העירייה, הוסכמו ומולאו כל דרישות העירייה - נסללה הדרך להפקדת התכנית שאף קיבלה את תמיכת משרד התחבורה.
בכל הזמן הזה בו התנהלו הדיונים בוועדה המחוזית, היה תיאום עם עיריית אשדוד בכל הנוגע למסוף התחבורה.

לאחר 4 שנים, מהגשת הבקשה הראשונה, בנובמבר 2017 –
הועדה המחוזית, בניגוד להמלצת הועדה המקומית, החליטה לאשר את התוכנית בכפוף לשינויים ולפני הליך ההתנגדויות.

ההתנגדות הנחרצת של עריית אשדוד:

בשבוע שעבר, ה- 22/1/2018,  הגישה עיריית אשדוד התנגדות נחרצת לאישור התכנית. לא רק שהעירייה הגישה התנגדות, אלא שהיא אף גייסה את אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים והיקרים בארץ - כהן, וילצ’יק ושות’ (כחיזוק למחלקה המשפטית של העירייה) כדי שיסייע לה להפיל את התכנית.

עורך הדין וילצ’יק, השותף הבכיר במשרדי כהן, וילצ’יק ושות’ נחשב למוביל בתחום תכנון והבנייה והוא זוכה להכרה, להערכה רבה ולאוזן קשבת מצד גורמי התכנון השונים, (כך נאמר על פי המשרד עצמו).

צוות עורכי הדין ברשותו של עו"ד אלי וילצ'יק ,הגיש בשבוע שעבר לוועדה המחוזית  מכתב התנגדות חריף בלשונו, שהתפרס על פני 30 עמודים (לא כולל נספחים), ובו שלל טיעונים מדוע יש לבטל את התכנית.
עיקר ההתנגדות של העירייה היא לתוספת זכויות בניה לטובת הסינמה סיטי ומסחר נוסף, וטענו כי התוכנית אינה בשלה עדיין, משכך יש להביא לביטולה.

תרשים הסינמה סיטי כפי שמופיע בתוכנית שהופקדה

נציגי הביג הופתעו מעוצמת ההתנגדות לתוכנית שנבנתה (לטענתם) יד ביד עם נציגי העירייה:
"הייתכן כי "הטרור החרדי" הגיע לממדים קיצוניים, שהעירייה מוכנה להקריב תכנית שמשפרת באופן משמעותי את סידורי התחבורה הציבורית בעיר לרווחת כל התושבים, רק משום שתכנית זו מכילה אישור לביג להקים בתי קולנוע מודרניים, גם הם לרווחת התושבים?

התמוה בהתנהלות העיריה שהצעד הגיע בד בבד עם השינוי במדיניות האכיפה של השבת, כשקודם לכן תמכו נציגי העירייה בתכנית (פרשנות – החרדים כופים את סדר היום גם לגורמים המקצועיים בעירייה).

אין לנו ספק שהתנהלות העירייה נובעת מלחץ החרדים למנוע הקמת בתי הקולנוע בביג ולו גם במחיר פגיעה חמורה בשיפור הסדרי התחבורה הציבורית בעיר, בתכנית שנתמכת על ידי משרד התחבורה.

העירייה/החרדים/או שניהם כצעד נקם ביוזמי התכנית מטעם הביג (הידוע כמקום "מחלל שבת") פועלים במלוא המרץ על מנת לעצור אותה".

מנכ"ל הביג, איתן בר-זאב, התבטא בחריפות כנגד התנהלות העירייה:
"מדובר סרט ההמשך של כפייה דתית נטו. עירייה במדינת ישראל פועלת תחת איומים של מיעוט חרדי העושה כל מאמץ להשליט את אורח חייו על הרוב בעיר, ופועל לסכל תכנית שתביא פעמיים רווחה לתושבים, גם מסוף תחבורה מודרני על תחנת הרכבת וגם הקמת 11 אולמות קולנוע ותרבות מודרניים לעיר ה- 6 בגודלה במדינה".

עוד הוסיף כי:
"נימוקי העירייה להתנגדות, כמו שאומרים בסלנג, היו "עלק" תכנוניים גרידא, מעניין יהיה לשמוע את הסברם לפער בין הנטען בהתנגדות למסמכים התכנוניים והמשפטיים שיצאו בדיוק מאותו מקום.
אל תפלו במלכודת הזו, אין ולו נימוק תכנוני אחד כדי למנוע את אישור התכנית. קיימים רק נימוקים פוליטיים שמיוצרים ע"י קומץ חרדים החפצים להחזיר את אשדוד לימי הביניים".צילום: כלכליסט

תגובת עיריית אשדוד:

"הנהלת הביג מבקשת להשיג אישורים תכנוניים להרחבת החלקים המסחריים בהיקף של 30,000 מ"ר, זאת למרות שמוצו כל זכויות הבניה למסחר במגרשים. החמדנות והטעיית הועדה המחוזית והציבור בתכניות, כפי שהוגשו על ידי הנהלת הביג, הם הבסיס להתנגדות של העיריה.
אנחנו מגנים ודוחים בשאט נפש את הניסיון של הנהלת הביג  לקשור באופן בלתי הגון בין הגשת התכנית למאבק השבת ולסינמה סיטי.
התכנית שהוגשה לא בשלה תכנונית ולכן העירייה כמו גם רשות מקרקעי ישראל הביעו התנגדותם לתכנית כפי שהוגשה. בשום אופן לא הובעה התנגדות להקמת הסינמה סיטי.
העירייה לא תיכנע ללחצים פסולים רק כדי להטיב עם הרצונות הכלכליים של הנהלת הביג ותמשיך לפעול כשטובת העיר ורק היא לנגד עיניה.

מצורף בזה להוכחת טענותינו במלואן, מסמך ההתנגדות שהוגש בשם העיריה לוועדה המחוזית".

מתוך מכתב ההתנגדות של משרד עורכי הדין לועדה, אלו הם הסיבות הרשמיות להתנגדות של עריית אשדוד(כפי שהוגשו לועדה): 

1. בעיריית אשדוד טוענים כי מסמכי התכנית עודכנו לאחר הדיון בוועדה המקומית, מבלי שהועברו לעיונה וכי לא ניתן משקל לעמדתה (לדחות את התכנית).

2. בעירייה טוענים להטעיה בנתונים הבסיסיים של התכנית – לכאורה רק שינוי ייעוד, אך למעשה מדובר בתוספת זכויות של 30,000 מ"ר מתאריות. "מדובר בפגם חמור בבסיסה של התכנית, שמחייב דחייתה.

3. התכנית מבקשת להוסיף זכויות למסחר על מבנים למסחר שנבנו לפי היתר בניה, ללא כל בסיס תכנוני. לדברי העירייה, התכנית היא לאשר 4 קומות מסחר מעל החנויות הקיימות, מבלי שדבר זה מאוזכר בתכנית. "ובהתחשב בעובדה כי תוספת זו הוחבאה בין הוראות התכנית באופן שלא ניתן כמעט לזהותה – הרי שאין בסיס תכנוני לתכנית, ודינה להדחות".

4. אין מטרה אמיתית בתכנון התכנית לאיחוד וחלוקה, שכן ביג היא הבעלים של כל השטח. בנוסף טוענים בעירייה כי אין לאשר זכויות בניה מתאריות לתעסוקה בצורת מגדל שייבנה בשטח בו קיימת תחנת הדלק.

5. בעירייה טוענים לאי התאמה בין הנתונים הכמותיים בתכנית לטבלת השטחים בה וכי קיימות סתירות פנימיות בתכנית.

6. בעיריית אשדוד טוענים כי התכנית לא תוקנה בהתאם לתנאי ההפקדה.

7. בעיריית אשדוד טוענים להעדר סעיפי שלביות בתכנית להבטחת מועד מימוש מסוף תחבורה.

8. בעיריית אשדוד טוענים כי התכנית אינה מפרטת את התכנון למסוף התחבורה.

9. בעיריית אשדוד מבקשים לעדכן את התכנית ולאפשר לה להפקיע את שטח מרכז התחבורה.

10. בעיריית אשדוד מתנגדים לאישור גובה הממברנות שאמורות לשמש להצללה, שכאמור התכנית הזו כבר נדחתה בועדה המקומית באשדוד.

11. בעירייה טוענים כי התכנית נעדרת פתרונות פינוי אשפה, גישה לרכב כיבוי ורכב חירום.

12. בעירייה טוענים כי הוראות התכנית בדבר תנאים למתן היתר אינם מתאימים למדיניות העירונית.

בנוסף מציגה העירייה התנגדויות ופגמים נוספים, שלדבריה בגינם יש לדחות את התכנית ולא לאשרה.

כעת נותר להמתין ולגלות, מה תחליט הועדה המחוזית? ואם תאשר האם בעירייה ימשיכו ויערימו קשיים או שיאפשרו את הקמת מתחם הסינמה סיטי בעיר?

במקביל ההצטרפות ל"תנועה להגנת אשדוד" - כוח שנבנה באשדוד כנגד הלחץ החרדי, צובר תאוצה בקרב כלל האוכלוסייה בעיר:

 
ScheduleRotate([[function() {setImageBanner('5c28b151-58a0-4d27-a3b0-655373524197','/dyncontent/2017/6/5/ddc064ee-648d-4ba4-ad6e-72da51a98ff7.png',1808,'',525,78,true,18157);},15],[function() {setImageBanner('5c28b151-58a0-4d27-a3b0-655373524197','/dyncontent/2017/6/1/c41baeb6-e29b-4415-b67b-b3940dd9bdf5.gif',1807,'',525,78,true,18157);},15]]);
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה