תכנית המתאר החדשה של אשדוד, שנחשפה לראשונה באשדוד נט, תוצג לחברי המועצה

$(function(){setImageBanner('c3ba8b75-8619-466a-9fc3-9e98491b2cab','/dyncontent/2024/2/21/19022398-7ad1-43fb-980e-4729804bbbee.gif',17526,'הילה אייטם כתבה ',525,78,false,20074,'Image','');})
להאזנה לתוכן:

כמעט שנתיים אחרי החשיפה הראשונה באשדוד נט של תכנית המתאר החדשה של אשדוד - היא תוצג בשבוע הבא במועצת העיר. כל הפרטים על תכנית המתאר החדשה של העיר שהולכת לשנות את קו הרקיע

מזה תקופה ארוכה שמקודמת תכנית המתאר החדשה של אשדוד - "עיר לכולם". השבוע, במסגרת ישיבת מועצת העיר, תוצג התכנית  לחברי המועצה. בהמשך תאושר התכנית במליאת בניין ערים.

התכנית, כפי שחשפנו בשנת 2017, צפויה להגדיל את אוכלוסיית העיר עד ל-350 אלף תושבים ותשנה משמעותית את קו הרקיע של אשדוד.

פרטי תכנית המתאר - כפי שחשפנו בשנת 2017:

אחד היעדים בתוכנית המתאר החדשה הוא תוספת אוכלוסיה ליעד של 350,000 תושבים. 
מדובר בגידול 2.2% אחוז באוכלוסיה בכל שנה למשך 20 שנה. 
לצורך השגת יעד זה נדרשת לעיר תוספת של 40,000 יחידות דיור, בממוצע 2,000 דירות חדשות בשנה.

במסגרת התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ"א 38) צפויה תוספת אוכלוסיה של כ-44,000 נפש.

במסגרת בניה חדשה במרקם הבנוי (מע"ר דרום, רובע מיוחד, עד הלום, קרית נחל לכיש וקרית חלוצים) צפויה תוספת אוכלוסיה של כ-52,000 נפש.

במסגרת בניה בעתודות חדשות (רובע י"ד, ט"ז ועוד) צפויה תוספת אוכלוסיה של כ- 36,000 נפש.

מתחם 1 סיטי ומרינה

מרכז העיר אשר נקבע בתכנית המתאר המקורית של העיר. מוקד מרכזי של מסחר ותעסוקה, ממשל,מבני ציבור ותרבות, פנאי ונופש. מאגד ארבעה אזורים עיקריים: רובע הסיטי אזורי מע"ר צפוןודרום ואזור המרינה, ומהווה את החלק הדרומי של רובע מרכז העיר החדש. 

על פי תוכנית המתאר: אוכלוסיה קיימת כיום של כ- 22,600 נפש כאשר היעד הוא 36,000 נפש בשנת 2035. תוספת של 6016 יחידות דיור לרובע, 200 מהן במסגרת הסכם הגג.

סיטי מרינה

מתחם 2 - מרכז מתחדש (רובעים א', ב', ד', ה')

מתחם זה מתגבש מתוך תהליכי התחדשות  עירונית ברבעים הראשונים של העיר רובע א, רובע ב, רובע ד ורובע ה. 

רצועת החוף: 
חופי הרחצה הקיימים יישמרו ויפותחו כמכלול אחד במשולב עם טיילת החוף, יחוזקו הקשרים הרוחביים בין החזית הימית אל פנים השכונות ואל השטחים הציבוריים העורפיים דוגמת גן אלישבע. גבעת יונה תשמש כנקודת ציון ומוקד תרבותי. 

מרכזים רובעיים:
חידוש המרכזים כמוקדי מרחב ציבורי ברובע הכולל שירותי ציבור, שטחים פתוחים ומסחר מקומי לצד פיתוח מגורים.

חיזוק צירים,שדרות ורחובות עירוניים: 
חיזוק התפקוד האורבאני של שד' שדרות הרצל. חיזוק שד' משה דיין כחלק מ"דרך החוף". חיזוק הרצף המסחרי והתפקודי ברח'רוגוזין.

על פי תוכנית המתאר; במתחם 54,000 נפש, והיעד על פי תוכנית המתאר הוא 84,000 נפש. מדובר בתוספת של 11,300 דירות חדשות ברובעים אלה, כ-1,543 יחידות במסגרת הסכם הגג.

רובעים א, ד, ה, ב
רובעים א, ד, ה, ב

מתחם 3 - מרכז לכיש (קרית נחל לכיש, קרית חלוצים, אזור התעשיה הכבדה, בקמה)

קרית נחל לכיש: 
שילוב פיתוח מגורים, תעסוקה, אצטדיון ומרכז ספורט עירוני. ממשק לנחל לכיש.

קרית חלוצים: 
תכנון שטחים בתחום התכנית יחד עם שטחים עתידיים עד נחל לכיש.

בקמה:עירוב שימושים,הוספת מגורים.

תחנת רכבת - מוקד תחבורה: הצעה למוקד תחבורה בקצה שד' בן גורין. קישור לכיוון מרכז המטרופולין בשד'בני ברית, קישור למערך תחבורה עירוני. נגישות להולכי רגל.

על פי תוכנית המתאר; במתחם לא קיימת כיום אוכלוסיה, והיעד על פי תוכנית המתאר הוא 20,600 נפש. מדובר בתוספת של 8,000 דירות חדשות, כ-7,400 מהן במסגרת הסכם הגג.

מתחם פארק נחל לכיש, חלוצים ובקמה
מתחם פארק נחל לכיש, חלוצים ובקמה

מתחם 4 (רבעים: ג', ו', ז') ומתחם 8 פארק לכיש מזרח

אזור הכולל את רובעי המגורים ג,ו,ז. האזור מתאפיין בצפיפות אוכלוסייה גדולה באופן יחסי ומחסור בשטחים לשירותי ציבור ושטח ציבורי פתוח. מוצעת תוספת מתונה של שטחי מגורים על בסיס תכניות התחדשות רובעיות ומימוש תמ"א 38. באזורי המגורים ישולבו שטחי תעסוקה, בהתייחס לצרכי תעסוקה של האוכלוסייה החרדית. בחלק המזרחי של המתחם מצוי מפעל אלתא.

פארק נחל לכיש , במרחב שבין שד' משה סנה ותוואי הנחל הנכלל במתחם מס' 8 הוא המרחב הציבורי הפתוח העיקרי המשרת מתחם זה ויכלול פארקים פתוחים ומוקד ספורט ונופש. מרחב זה מורכב בעיקרו משטחים חקלאיים אשר יפותחו באופן הדרגתי כמרחב פנאי ונופש לרווחת תושבי אשדוד וסביבתה.

על פי תוכנית המתאר; במתחם קיימת אוכלוסיה של כ- 50,700 נפש, והיעד על פי תוכנית המתאר הוא 60,500 נפש. מדובר בתוספת של 3,700 דירות חדשות, כ-460 מהן במסגרת הסכם הגג.

מתחמים 4+8
מתחמים 4+8

מתחם 5 - מבואה מזרחית, עד הלום

מרכז ציבורי ותעסוקתי חשוב ובו ריכוז מוסדות ציבור חשובים של העיר ; בית חולים ואוניברסיטה לצד אזור תעסוקה מתקדמת, מסחר ואזורי מגורים חדשים ורובעי המגורים הקיימים והמתחדשים ח,ט,י.

דגשים מיוחדים בתוכנית: מחלף עד הלום: הוספת חבורים שד' ירושלם ועובד בן עמי. שדרת השקמים: שמירת עצים ושטחים פתוחים. שמירת רציפות בין השטחים ולהמשך השדרה. נטיעת עצים במקומות שנעלמו. טבעת ירוקה:שמירת רצף שטחים פתוחים מדרום לצפון בתוך ובשולי המרקם הבנוי. רצף לאורך שד' משה סנה, רצף במזרח הפיתוח העירוני לאורך מסילת הרכבת.

על פי תוכנית המתאר; במתחם קיימת אוכלוסיה של כ- 32,300 נפש, והיעד על פי תוכנית המתאר הוא 50,000 נפש. מדובר בתוספת של 5,540 דירות חדשות, כ-1,600 מהן במסגרת הסכם הגג.

מתחם 5 הכניסה הדרומית
מתחם 5 הכניסה הדרומית

מתחם 6 - רבעים דרומיים וחוף דרומי

מתחם זה כולל את ששת הרבעים הדרומיים של העיר: יא,יב,יג,טו,טז ויז אשר כוללים מרכיב משמעותי ואיכותי במלאי הדיור העירוני. ממערב לרבעים מצוי החוף הדרומי הרחב והטבעי המייחד את אשדוד. תכנית המתאר מייעדת את מרחב הרבעים הדרומיים להישמר ולהתפתח במתינות כמרחב מגורים איכותי.

על פי תוכנית המתאר; במתחם קיימת אוכלוסיה של כ- 60,3000 נפש, והיעד על פי תוכנית המתאר הוא 63,900 נפש. מדובר בתוספת של 4,630 דירות חדשות, כ-1,232 מהן במסגרת הסכם הגג.

מתחם 6 הרובעים הדרומיים בעיר
מתחם 6 הרובעים הדרומיים בעיר

מתחם 7 - רבעים דרום מזרחיים ופארק הדיונה 

מרחב הרבעים הדרומיים בתכנית המתאר המקורית של אשדוד ,רבעים יד ,טז. היקף והשתרעות הבינוי באזורים אלו ייקבעו בדרך שתיצור איזון בין פיתוח הרבעים הדרומיים ובין שמירת מרחב החולות. 

גבולות הבינוי באזור זה ייקבעו בתכנית מפורטת שתערך על פי ממצאי בחינה סביבתית של המערכות המורפולוגיות והאקולוגיות במרחב הדיונה אשר תקבע את הגבול בין אזורים שייעודו לפיתוח אורבאני, רצועת ממשק וטיילת בדופן הפיתוח וליבת השטח שתיועד לשמורת טבע עירוני. היקף השטחים הפתוחים לא יפחת ממחצית שטח המתחם וייקבע כשטח רצוף בהמשך למערך חולות ניצנים אשדוד.

קיבולת המתחם המוצע ברבעים החדשים - ט"ז, י"ד כ-15,000 יחידות דיור, צפי אוכלוסיה כ-36,750 נפש. המתחם נכלל בהסכם הגג. 

רובע י"ד
רובע י"ד

מתחמים 9,10 בתוכנית עוסקים בהרחבת ופיתוח אזורי התעשיה בעיר, תוך שימת דגש על חיזוק עורף הנמל. 

 
$(function(){ScheduleRotate([[function() {setImageBanner('366585a4-94a7-4d40-9d1d-91adf6d81fe0','/dyncontent/2017/6/1/c41baeb6-e29b-4415-b67b-b3940dd9bdf5.gif',1807,'אייטם אירועים 525-60',525,78,true,18157,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('366585a4-94a7-4d40-9d1d-91adf6d81fe0','/dyncontent/2017/6/5/ddc064ee-648d-4ba4-ad6e-72da51a98ff7.jpg',1808,'אייטם לוח אשדוד נט 525*60',525,78,true,18157,'Image','');},15]]);})
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה