ערב שבת קודש פרשת פינחס.


להאזנה לתוכן:

הנה במדרש רבה מובא שלקח זמרי בן סלוא את האשה המדיינית ובא איתה לפני משה רבנו וכל עם ישראל עמדו במעמד זה ועמד ושאל את משה: האשה המדיינית הזאת מותרת או אסורה לי?, ענה משה רבנו ואמר לו: אסורה לך, אמר זמרי למשה: אם כן גם אשתך צפורה בת יתרו גם היא ממדיין, התחילו כל בני ישראל לבכות, אמר הקב"ה למשה: משה היכן חכמתך?, הנה במעשה קורח ועדתו אמרת דבר והבלעת את קורח ועדתו באדמה ועכשיו אתה בוכה?.

והנה קשה ביותר, מה הקשר בין בליעת קורח ועדתו באדמה לבין צפורה אשת משה?.

ואפשר לבאר ולאמר יסוד גדול בדרך הראיה שלנו את דרכי בוראנו. הנה הגמרא במסכת ברכות אומרת שלושה דברים שאל משה רבנו מהקב"ה ונתן לו הקב"ה את שלושת הבקשות האלו שביקש משה: 1) שתשרה שכינה על עם ישראל, 2) שלא תשרה שכינה על אומות העולם. ו3) שיודיעו לו ה' את דרכו. שאל משה: רבון העולמים מדוע יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, אמר לו הקב"ה למשה: צדיק שטוב לו זה צדיק בן צדיק וצדיק ורע לו זה צדיק בן רשע וכן רשע וטוב לו זה רשע בן צדיק ורשע ורע לו זה רשע בן רשע.
והנה צריך להבין ולהתעמק בכל הדין ודברים הזה בין משה רבנו והקב"ה. ואפשר לבאר ולאמר דהנה כל אדם בא לעולם להשלים את תיקונו בעולם הזה ואם משלים את תיקונו אינו צריך לחזור בגלגול אך מי שלא השלים את תיקונו בעולם הזה צריך לחזור בגלגול לתקן את אשר קלקל ולהשלים את נפשו.
והנה האר"י הקדוש ביאר ואמר: "אב" זה נקרא גלגול ראשון "בן" נקרא גלגול שני שבא לתקן את אשר האב קלקל בגלגול הראשון.
וכך יובן אשר אומרים בוידוי: "אבל אנחנו ואבותנו חטאנו" וקשה, איך אפשר לאמר על אבותנו שחטאו?, אלא אנחנו הבנים שהם גלגול שני או שלישי ואבותינו זה גלגול הראשון שזה האב.

וזה מה שמבקשים מהקב"ה: עבור הגלגול הראשון, שהוא האב, שלא השלים את עצמו בגלגולים השניים, שזה אנחנו.
וזה עומק מה שמתפללים בימים נוראים ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים וקשה, חיים מובן שנפתחים, אך ספרי מתים מדוע?
אלא, מתים אלו האבות, הנשמות הראשונות אשר היו בגלגול הקודם, שבראש השנה גם עומדות לדין לראות אם השלימו מלאכתם ותיקונם בעולם הזה.
ועל ידי יסוד זה יובן, הנה הגלגול הראשון החל בעולם מקין והבל, שעמד קין והרג את הבל, משם החל הגלגול, הבל חזר בגלגול במשה רבנו וקין חזר בגלגול במצרי שהכה איש עברי ובקורח נכנסה נשמת קין וכן ביתרו חותן משה. ולכן האיש מצרי משה רבנו - גלגול הבל, טמן את המצרי בחול כמו שנאמר על קין שאמר לו הקב"ה: "דמי הבל אחיך צועקים אלי מן האדמה" וזה האדמה שטמן משה את המצרי בה. וכן קרח נבלע באדמה.
וכן יתרו כשהכיר את משה ונתן את בתו צפורה למשה לאשה, היה לו סימן מי יזכה בבתו, ליתרו היה בביתו בחצר מקל טמון באדמה ששום אדם לא יכל לשולפו מן האדמה ואמר יתרו מי שישלוף אותו יזכה בבתי ובא משה והצליח. והנה מדוע הסימן הזה שעשה יתרו, מקל באדמה ומי שיוציא יזכה בבתו ?. ואפשר לבאר ולאמר: הנה ידוע אחד הסיבות שקין הרג את הבל היה משום שעם הבל נולדו שני תאומות ועם קין נולדה תאומה אחת וקין רצה את התאומה השניה שנולדה עם הבל והבל טען שלא מגיע אותה לקין והיא חלק ממנו ומנפשו ועל זה קם קין והרג את הבל.

ולכן יובן מדוע: יתרו, שהיה נשמת קין, רצה לתקן את נפשו ולכן באותה אדמה אשר עליה נאמר קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה היה צריך סימן, מי שיוציא את המטה יזכה לאותה תאומה ומשה שהיה נשמת הבל הוציא המטה מן האדמה וזכה לאותה תאומה אשר הייתה שורש נשמתו.
ועל פי יסוד זה יובן: כאשר בא זמרי בן סלוא עם המדיינית למשה ואמר לו: מה ההבדל בין צפורה לבין אותה מדיינית, הקב"ה אמר למשה: מדוע שתקת היית אומר דבר אשר אמת בקורח ועדתו ומה הדבר?, אלא הדבר הוא פה, צפורה זה תיקון של הבל והתאומה שהיא שורש נשמתו אבל אתה זמרי זו רק חטא ונפילה בעצת היצר הרע ועוון גדול ביותר.
וידע האדם ש"משפטי ה' אמת צדקו יחדיו", כאשר האדם עומד בזמן אשר הוא לא מבין את אשר קורה איתו, זה משפט ה', תחכה ותצפה לזמן ולרגע אשר יהיה הסיום ואז תבין "יחדיו", יחד את כל הדברים, אך כל משפטי ה' גם דברים שנראים משפט וקשה מאוד ורואים את מידת הדין מתוחה אך בסוף מבינים איך הכל אמת וטוב ולטובה גדולה לאדם.
הנה אמרו חז"ל שמכל פרשת שבוע יונק השבוע כח ומאותו פרשה רואים סימנים, בכל דור ודור, את אשר יהיה באותו שבוע, זה שבוע קדוש של קנאת ה' צבאות נגד עושי עוולה, מקרי האמונה, אשר למכתם אין תרופה ועליהם נאמר גיהנם כלה ועונשם אינו כלה.
נתחזק באמונה ונעשה תשובה מהשורש ונזכה לאורה וישועה ושמחת עולם על ראשנו ובעזרת ה' יקויים הפסוק: "שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה".
שבת שלום ובשורות טובות .

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה