מהנדסים - בנייה וקונסטרוקציות באשדוד


פורמנוב אדוארד ויליזבטה

פורמנוב אדוארד ויליזבטה


אילן ברוך אינג'

אילן ברוך אינג'


רומי שי תכנון והנדסה

רומי שי תכנון והנדסה


אשטרום הנדסה ובניין בע"מ

אשטרום הנדסה ובניין בע"מ


עדי הנגב לעבודות בנייה ופיתוח - יוסי תורגמן

עדי הנגב לעבודות בנייה ופיתוח - יוסי תורגמן


פישל את רבינוביץ - מהנדסים

פישל את רבינוביץ - מהנדסים


ברקוביץ בנו (מהנדס קונסטרוציה)

ברקוביץ בנו (מהנדס קונסטרוציה)


כהן יצחק וכרמן  (מהנדס בנין)

כהן יצחק וכרמן (מהנדס בנין)


אלפרן אלה וסרגיי (מהנדס בנין)

אלפרן אלה וסרגיי (מהנדס בנין)


ספרונצ'יק יוליאן

ספרונצ'יק יוליאן


ינובסקי נטליה ומיכאל

ינובסקי נטליה ומיכאל


אתגר יעוץ - איתור ליקויי בנייה מהנדסים שמאין ועו"ד

אתגר יעוץ - איתור ליקויי בנייה מהנדסים שמאין ועו"ד