מהנדסים - בנייה וקונסטרוקציות באשדוד


עדי הנגב לעבודות בנייה ופיתוח - יוסי תורגמן

עדי הנגב לעבודות בנייה ופיתוח - יוסי תורגמן


אתגר יעוץ - איתור ליקויי בנייה מהנדסים שמאין ועו"ד

אתגר יעוץ - איתור ליקויי בנייה מהנדסים שמאין ועו"ד


פורמנוב אדוארד ויליזבטה

פורמנוב אדוארד ויליזבטה


פישל את רבינוביץ - מהנדסים

פישל את רבינוביץ - מהנדסים


אשטרום הנדסה ובניין בע"מ

אשטרום הנדסה ובניין בע"מ


כהן יצחק וכרמן  (מהנדס בנין)

כהן יצחק וכרמן (מהנדס בנין)


ברקוביץ בנו (מהנדס קונסטרוציה)

ברקוביץ בנו (מהנדס קונסטרוציה)


אלפרן אלה וסרגיי (מהנדס בנין)

אלפרן אלה וסרגיי (מהנדס בנין)


אילן ברוך אינג'

אילן ברוך אינג'


רומי שי תכנון והנדסה

רומי שי תכנון והנדסה


ספרונצ'יק יוליאן

ספרונצ'יק יוליאן


ינובסקי נטליה ומיכאל

ינובסקי נטליה ומיכאל