ספנות וסוכנויות באשדוד


לוסי בורכרד ספנות בע"מ

לוסי בורכרד ספנות בע"מ


א. רוזנפלד ספנות בע"מ

א. רוזנפלד ספנות בע"מ


ואסקו שיפינג בע"מ

ואסקו שיפינג בע"מ


שריגל מסחר וספנות בע"מ

שריגל מסחר וספנות בע"מ


א.א. ספנות בע"מ

א.א. ספנות בע"מ


סוכנויות ים מאוגדות אמא בע"מ

סוכנויות ים מאוגדות אמא בע"מ


גל דויד שמאים ושרותים ימיים בע"מ

גל דויד שמאים ושרותים ימיים בע"מ


סוכנות ימית ישראלית סקנדינבית בע"מ

סוכנות ימית ישראלית סקנדינבית בע"מ


פקר ספנות בע"מ

פקר ספנות בע"מ


מ.דיזנגוף ושות' בע"מ

מ.דיזנגוף ושות' בע"מ


כרמל שרותי ספנות בינלאומית(1992) בע"מ

כרמל שרותי ספנות בינלאומית(1992) בע"מ


צים- חברת השיט הישראלית בע"מ

צים- חברת השיט הישראלית בע"מ


קרגו מרין

קרגו מרין


טירן שיפינג (1997) בע"מ

טירן שיפינג (1997) בע"מ


רוממא (רושמים ומונים-אשדוד) בע"מ

רוממא (רושמים ומונים-אשדוד) בע"מ