גז - אספקה ושירותים באשדוד


סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ, סניף אשדוד

סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ, סניף אשדוד


פטרולגז פזגז מ.י.א שירותי גז בע"מ

פטרולגז פזגז מ.י.א שירותי גז בע"מ


דורגז - סניף אשדוד

דורגז - סניף אשדוד


פאר גז אשדוד בע"מ

פאר גז אשדוד בע"מ


אמישראגז בע"מ, סניף אשדוד

אמישראגז בע"מ, סניף אשדוד


יוסף נעים - טכנאי גז

יוסף נעים - טכנאי גז