מכון הרישוי עד הלום, שנמצא באזור התעשיה עד הלום, ייסגר לתקופה של שלושה חודשים, זאת לאחר שרשות הרישוי ביקשה להתלות את כתב ההרשאה של המכון לתקופה של חצי שנה בעקבות 4 מקרים בהם התגלו ליקויים בתפקוד המכון. 

רק לפני כחודש דיווחנו על סגירתו של מכון הרישוי "היימן" למשך 9 חודשים, בעקבות ליקויי בטיחות חמורים.

המכון עתר לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב וביקש לבטל את ההחלטה או להמיר את ההתלייה בפועל להתלייה על תנאי או לצמצם את ההתלייה לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים.

על פי רשות הרישוי, בארבעה מקרים התגלו ליקויים בתפקוד המכון. באחד המקרים התלונן אדם שהגיע להעביר את רכבו את מבחן הרישוי השנתי, כי הוא נשלח לרכוש תוסף לדלק ממוסך סמוך, זאת כתנאי לסיום המבחן השנתי.

במקרה נוסף, ביקורת בדרכים שנערכה על ידי בוחני ניידות ביום 15.7.15 מצאה 5 ליקויים בטיחותיים ברכב שסיים מבחן כשירות בהצלחה במכון הרישוי מספר שעות לפני הביקורת.

עוד מקרה שמצוין בפסק הדין שניתן לאחרונה הוא על רכב שמכון הרישוי אישר כשירותו לאחר שעבר שינוי מבנה שהתבטא בהגבהתו ובשינוי צמיגיו, זאת בניגוד להוראות המשיבה לפיהן אין לאשר רכב שעבר שינוי מבנה אלא באישור משרד הרישוי.

בנוסף מצוין בפסק הדין כי ביקורת שנערכה במכון הרישוי ביום 29.3.15 העלתה כי רכב אשר ביצע במכון הרישוי מבחן רישוי קיבל מדבקת רישוי וכן חתימה על טופס הרישוי, לפיהן עבר את מבחן הכשירות, בעוד שבפועל הרכב לא סיים את מבחן הכשירות ואף לא אושר במערכת האון - ליין. כמו כן בביקורת נתגלו ליקויים מנהליים: מחלקת צמיגים ממוקמת בשטח המכון בניגוד לנהלי המשיבה המחייבים סטריליות ועיסוק בלעדי בפעילות המכון, אי ציות הבוחנים לנוהל תלבושת אחידה עם תגי זיהוי וכן ליקויים טכניים שהתגלו במילוי טופסי הבדיקה.

למכון נערכו בעבר כבר ארבעה שימועים בגין ליקויים ותלונות שהתקבלו.

עונש לא מידתי 

מכון הרישוי דחה בעתירה את טענות משרד הרישוי לליקויים, וטען כי העונש שהושת עליו אינו מידתי ועלול להביא לסגירת המכון לצמיתות. 

בנוגע לסירטון בו לכאורה הפנה עובד המכון למוסך סמוך לצורך רכישת תוסף דלק, טענו במכון כי לא ניתן להסיק מהסרטון כי הבוחן הפנה את עובדיה לרכישת התוסף במוסך ספציפי בניגוד. כן מלינים העותרים על העובדה שהמתלונן לא הוזמן לשימוע ולא ניתן היה לחקור אותו.  

גם למקרה בו התגלו ליקויים חמורים ברכב שעבר שעות ספורות קודם לכן בדיקת רישוי שנתית, נטען על ידי המכון כי העבירו לרשות הרישוי סרטון של הבדיקה, אך לא ניתן היה לזהות את מספר הרכב הנבדק. לדבריהם, בנוסף הוצגה לרשות הרישוי תעודת תקינות רכב ישן שניתנה ממוסך מורשה שמאשר את תקינות הרכב עוד לפני המבחן השנתי.

בנוגע לרכב שעבר שינוי בגובה ובצמיגים, טענו במכון הרישוי כי הרכב נכשל בבדיקה הראשונה, ורק לאחר שהוחזר למצבו הרגיל, הוא עבר את המבחן השנתי. במכון הציגו מסמך ממוסך בו מצהיר בעל המוסך כי החזיר את מצב הרכב למצבו התקין.

עוד טענו במכון הרישוי כי רוב רובם של הליקויים שהתגלו הינם מנהליים ולא בטיחותיים, למעט תלונה אחת שעסקה בפן הבטיחותי, ביחס לרכב שהורד לאחר מספר שעות מעת קבלת אישור מכון הרישוי ובו נתגלו ליקויים בטיחותיים. העותרים מציינים כי גם ביחס לרכב זה המשיבה התעלמה מראיות טובות לפיהן הבוחנים בדקו את הרכב, ובכל מקרה לא ניתן להשית סנקציה כה חמורה על המכון רק בשל מקרה בטיחותי אחד ועוד מספר ליקויים מנהליים "קלים".

בפסק הדין שניתן על ידי השופטת צילה צפת מבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב, היא קובעת כי "עמדה למשיבה (רשות הרישוי - ע.א.) תשתית ראייתית מספקת לצורך קבלת התלונות כמוצדקות".

עוד ציינה השופטת כי גישת העותרים לשימוע לא הייתה רצינית דיה. "שלושה מתוך ארבעה סרטי הווידאו שנדרשו על ידי המשיבה לא הומצאו תוך תירוץ בלתי מתקבל על הדעת בדבר האבק שהצטבר על המצלמות".

יחד עם זאת, השופטת קובעת כי העונש שהושת על מכון הרישוי כבד מידי ואף בלתי מידתי. "אין ספק כי הנזק לעותרים, לכל עובדי מכון הרישוי ולמשפחותיהם הינו חמור (ואף לתושבי האזור אשר תיגרע מהם אפשרות נוספת לביצוע מבחן רישוי) בעוד שהתועלת לציבור אשר תצמח מהתלייה של שישה חודשים דווקא אינה ברורה. מהחלטת המשיבה עולה כי אחת המטרות בגינה הוטלה התלייה ארוכה היא הרצון להביא למצב בו המכון "יקים את עצמו" מחדש. סבורני כי ניתן להגשים מטרה זו גם באמצעות תקופת התלייה קצרה יותר ואין צורך להיצמד לשישה חודשים דווקא", נכתב בפסק הדין.

השופטת קובעת כי עונש ההתליה יופחת לשלושה חודשים. ההתליה תחל 30 יום ממתן פסק הדין שניתן בתאריך 9.4.17.

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו