שופט בית המשפט השלום באשדוד, השופט יהודה ליבליין, דחה בקשה של עיריית אשדוד למתן צו שיורה לבעלת קיוסק ברחוב תש"ח מהפעלת העסק, זאת עד למתן גזר דין בתיק אחר המתנהל נגדה בגין הפעלת בית עסק ללא רישיון עסק.

בחודש יולי 2016 הגישה בעלת הקיוסק בקשה לעירייה לקבל רישיון עסק עבור קיוסק שהיא מפעילה ברחוב תש"ח. לטענת העירייה, בגין העסק התקבלו תלונות רבות על הפעלתו בכל שעות הלילה, וכי העסק גורם למטרדי רעש, תקיפות, קטטות ובנוסף נמצא כי במקום העסק מוכר אלכוהול לקטינים. היות שכך, המשיבה הוזהרה מספר פעמים, ואף נרשמו לה מספר דוחות בגין עבירות על חוקי העזר.

במשטרה ציינו במכתב שנשלח על ידי מפקד תחנת המשטרה, כי כי בעלת העסק עמדה בתנאים שהציבה משטרת ישראל לקבל האישור מבחינת תנאי הרישוי הנדרשים, אך על אף האמור סירב  סנ"צ פורטל, לתת אישור לעסק האמור, זאת בין היתר לאור ריבוי מקרים של הפרת שלום הציבור והסדר הציבורי במקום, וכן בגין העובדה שלמשיבה נפתח תיק חקירה עקב מכירת אלכוהול לקטין צויין עוד, כי גם במקרה נוסף נמצאו במקום קטינים השותים משקה משכר.

עוד נטען כי למרות אזהרות שניתנו לבעלת העסק, הפרות הסדר הציבורי המשיכו במקום ובחודש ינואר נערך לבעלת העסק שימוע בפני יעקב פלאצ'י - מנהל מחלקת רישוי עסקים בעירייה. למרות השימוע, בעלת העסק לא פעלה בהתאם להנחיות שניתנו לה, והעסק ממשיך להוות מטרד והפרעה לסדר הציבורי.

משכשלו כל הנסיונות להסדיר את הפעלת העסק, כך שלא יהווה מטרד, הרי שהיא מבקשת (העירייה) לנקוט באמצעי האחרון שנותר לרשותה של הרשות המקומית לצורך מניעת הפגיעה הממשית והמתמשכת בסדר הציבורי, ועל כן מבוקש כי יינתן צו סגירה עד לתום ההליכים.

בתגובה לטענות שהועלו נגדה, טענה בעלת העסק כי כל נסיונותיה להסדיר את פעילות העסק מול העירייה עלו בתוהו. לטענתה, היא קיבלה דו"חות רבים, שעומדים על סך של למעלה מ-14 אלף ₪, וכי הציוד שלה הוחרם והיא הפכה לשבר כלי. עוד הדגישה בעלת העסק, כי היא אם חד הורית לשלושה ילדים וסגירת העסק תפגע ביכולתה לפרנס ולהתפרנס בכבוד. 

לטענת בעלת הקיוסק, היא נרדפת על לא עוול בכפה וכי העירייה פועלת תוך אכיפה סלקטיבית, שכן עסקים דומים פועלים באיזור בשעות הלילה ואף מוכרים אלכוהול, ואילו ביחס אליהם לא ננקטים צעדי אכיפה כה רבים. 

יעקב פלאצ'י, מנהל רישוי עסקים בעירייה, אמר כי אכן ישנם עסקים נוספים הפועלים בניגוד לחוק, וכי המבקשת פועלת לאכיפה גם בעניינם.

הכרעת בית המשפט: "יש לאזן בין האינטרס הפרטי בהמשך פתיחתו והפעלתו של העסק, ומנגד האינטרס ציבורי שהעסק לא יגרום למטרד"

השופט יהודה ליבליין קובע בהחלטתו כי "דרך המלך היא שצו סגירה מוחלט לעסק יינתן במסגרת גזר הדין, כאשר מונחות בפני בית המשפט כלל הראיות בתיק".

עוד מציין השופט כי באיזון בין האינטרס הציבורי לבין מידת הנזק שייגרם למשיבה עם סגירת העסק עד תום ההליכים המשפטיים נגדה, יש מקום לנקוט בצעדים שישרתו את התכלית המבוקשת – הפחתת המטרד והפרת הסדר הציבורי, אך פגיעתם במשיבה פחותים. 

"צו המורה על הפסקת העיסוק בעסק יסב למשיבה נזק ויפגע בזכויותיה במידה העולה על הנדרש, כל זאת כשטרם הוכחה אשמתה וכשהיא נהנית מחזקת החפות. לכן להשקפתי, סגירת העסק עד תום ההליכים המשפטיים נגד המשיבה אינה מידתית, וניתן להשיג את תכלית הצו באמצעי מידתי יותר", קובע השופט ליבליין.

השופט קובע בצו כי בעלת הקיוסק תהא רשאית להפעיל את העסק מהשעה 06:00 ועד השעה 23:59, וכי ייאסר על העסק להציב שולחנות וכסאות על המדרכה מחוץ לבית העסק.

"המשיבה מוזהרת, כי אי קיום תנאי ההחלטה עלולה להביא לכך שהמבקשת תגיש בקשת סגירה נוספת לאור הפרות של צו שיפוטי", נכתב בהחלטה. בנוסף קובע השופט כי חל איסור להעברת העסק, בהתאם להוראת סעיף 16ד' לחוק רישוי עסקים וזאת עד לקבלת רשיון עסק כדין. 

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו