41 דיירים מרחוב נחל קידרון באשדוד, עתרו לבית המשפט לעניינים מינהליים בב"ש, נגד החלטת ועדת הערר המחוזית, שהחליטה לדחות את טענותיהם נגד פרויקט תמ"א 38 שעתיד להתבצע בשלושה בנייני מגורים הסמוכים אליהם, ושעתידים לסגור להם את הנוף לים.

את עיקר טענותיהם הפנו העותרים, שיוצגו על ידי עורכת הדין אורלי צבר, כלפי  הוועדות שלטענתם פעלו בחוסר סמכות וקיבלו החלטות בהסתמך על עובדות שגויות ולפי מצגי שווא מצד יזמי הפרוייקט, ומבלי ששקלו חלופות אדריכליות אחרות שפגיעתן בעותרים פחותה יותר.

במסגרת עתירתם טענו העותרים, בין היתר, כי החלטת וועדת הערר הושתתה על תשתית עובדתית שגויה, לא נעשו בה האיזונים הנדרשים ולא הוכח הצורך להחיל על הבניינים ברחוב נחל קישון את הוראות תמ"א 38.

לטענת העותרים תנאי להחלת תמ"א 38 הוא קביעה שהמבנה שלגביו מבוקש להחיל את תמ"א 38 אכן זקוק לחיזוק. בענייננו טענו העותרים כי תנאי זה לא התקיים. בהתאם לסעיף 8 לתמ"א 38 "לא יותר חיזוק מבנה קיים על פי תוכנית זו אלא אם בחן מהנדס את עמידות המבנה בפניי רעידות אדמה וקבע בכתב כי יש לחוזקו".

השופטת רות אבידע החליטה לדחות את העתירה והבהירה כי היא לא מצאה עילה להתערב בהחלטתה של ועדת הערר, שלדעתה התבססה על נתונים מדויקים.

עם זאת, השופטת הורתה לוועדה לבחון מחדש את נושא האישורים לפרוייקט, לרבות אישור מהנדס  בדבר הצורך בחיזוק המבנים המהווה תנאי למתן ההיתר מכוח תמ"א 38.

כמו כן, ומאחר שהשתכנעה כי צפויה לעותרים פגיעה משמעותית במתכונת הנוכחית של הבנייה, השופטת הורתה לוועדה לבדוק היתכנות של אחת מהחלופות האדריכליות שהוצעו על ידי העותרים, כמו למשל, לבנות דירות גן בקומות הקרקע או לנייד את זכויותיו מפרויקט זה לפרויקט אחר בעיר.

לדירות חדשות באשדוד לחצו כאן


מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו