על פי נתוני הממונה על השכר באוצר, בעיריית אשדוד ישנן 2,379.5 משרות (2,348.58 משרות בשנת 2014). השכר ברוטו הממוצע בעיריית אשדוד, עומד על 10,800 ש"ח (10,264 ש"ח בשנת 2014). עלות ההעסקה הממוצעת לעובד היא 13,774  ש"ח לחודש (13,332 ש"ח בשנת 2014).

בראש מקבלי השכר הגבוה בעיריית אשדוד עומד מבקר העירייה, עם שכר ברוטו ממוצע של 45,611 ש"ח (38,471 ש"ח בשנת 2014).

שכרו של מנכ"ל העירייה הוא 43,505 ש"ח (38,471 ש"ח בשנת 2014), גזבר העירייה מרוויח 41,654 ש"ח (36,165 ש"ח בשנת 2014), היועץ המשפטי מרוויח 41,991 ש"ח (35,410 ש"ח בשנת 2014), מהנדס העיר מרוויח 27,747 ש"ח (המהנדס הקודם הרוויח 34,078 ש"ח בשנת 2014), סמנכ"ל מינהל כללי 39,899 ש"ח בחודש, מנהל תחנת חופים 35,478 ש"ח, מנהל אגף רווחה 37,107 ש"ח, מנהל משאבי אנוש 37,420 ש"ח, מנהל אגף מאור 34,086 ש"ח, ראש מינהל התפעול 35,677 ש"ח, מנהל אגף בחינוך 35,456 ש"ח, ראש מינהל רווחה 34,958 ש"ח, מנהל אגף נטיעות 31,101 ש"ח, מנהל אגף במשאבי אנוש 31,602 ש"ח, מנהל אגף המוקד העירוני 36,736 ש"ח, מנהל אגף חינוך חרדי 32,889 ש"ח, מנהל אגף תקציבים 33,256 ש"ח, מנהל אגף תשתיות 26,828 ש"ח, מנהל אגף ביטחון 29,046 ש"ח, מנהל אגף חשבות 31,549 ש"ח, מנהל אגף בחינוך 26,164 ש"ח, מנהל אגף בתברואה 32,324 ש"ח, מנהל אגף שירותים חברתיים 28,928 ש"ח, דובר הרשות 21,962 ש"ח.

שיאני השכר בחברה העירונית לתרבות הפנאי

סמנכ"ל כספים (כיום הוא כבר מנכ"ל) שכר ברוטו של 34,076 ש"ח, רכז חוגים שכר ברוטו של 29,840 (אפילו לא משרה מלאה), מנהל רשת 28,298 ש"ח, מנהל תזמורת 28,233 ש"ח, מנהל כ"א 26,530 ש"ח, מנהלת גיל הרך 26,490 ש"ח, מנהלת תחום אומנות 24,652 ש"ח.מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו