חברת נמלי ישראל פנתה לועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז דרום, ערר של על היטל השבחה שדרשה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד – על השבחת השטחים הימיים בהם היא עושה שימוש ושאת חלקם היא מייבשת והופכת ליבשה.

תכנית המתאר של אשדוד מאפשרת להרחיב את נמל אשדוד לצורך הקמת "נמל העתיד של מדינת ישראל".

לצורך כך מאפשרת התכנית את הייבוש של 6433 דונם מהים לצורך הרחבת הנמל. כמו כן מאפשרת התכנית לכלוא שטח ימי של כ 1,100 מ"ר לצורך מעגנה.

לטענת נמלי ישראל, אין לה חובה לשלם דמי השבחה על הים מאחר ובחלק מהשטח היא איננה חוכרת אלא רק עושה בו שימוש, כאשר הבעלים היא רשות מקרקעי ישראל.

מנגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה באשדוד מנגד, דרשה תשלום של היטל השבחה על כל השטח מחברת נמלי ישראל. האחרונה התנגדה לקביעה זו וערערה, כאמור, לוועדת הערר לפיצויים.

עוד טענה חברת נמלי ישראל כי "מאחר וההיטל חל על השבחת המקרקעין בגין הרחבתו של הנמל ע"י ייבוש הים לא ניתן לחייבה מאחר והים איננו מקרקעין".

וועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז דרום סברה כי גם לים ניתן להתייחס כמקרקעין מאחר ובתחתיתו יש קרקעית ומאחר ואת המושג מקרקעין בחוק התכנון והבנייה יש לפרש בהרחבה כמאפשר לקבוע בתכנית גם את ייעודם של שטחים ימיים. במיוחד כאלה שהופכים אותם ליבשה ומקדמים עליהם בנייה.

מנגד סברה הוועדה כי חברת נמלי ישראל איננה חייבת לשלם היטל השבחה על כל השטח, כפי שדרשה הוועדה המקומית, מאחר וגם לאחר השינויים שיבוצעו תחזיק חברת נמלי ישראל בזכות שימוש בלבד בשטח המעגנה ועליו אין לה חובה לשלם היטל השבחה.

וועדת הערר קבעה כי חברת נמלי ישראל כן נהנית מ"שטח הייבוש" וצריכה לשלם עבורו היטל השבחה , אך לא צריכה לשלם היטל השבחה על אזור המעגנה.

צילום: ארכיון

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו