ביה"ד לעבודה קיבל את עמדת חברת נמל אשדוד והורה לעובדי הנמל לחזור לעבודה סדירה ולהימנע מהשיבושים שבהם החלו בשבוע שעבר בדרישה לבצע את עבודות הבנייה של הנמל החדש.

ביה"ד קבע כי ביצוע עבודות הבנייה של הנמל החדש אינן בסמכות נמל אשדוד. השיבושים הופסקו לאחר מספר שעות מרגע שהתחילו עקב צו מניעה שקיבלה הנהלת הנמל.

ביה"ד לעבודה בבאר שבע קיבל היום (ראשון) את עמדת נמל אשדוד להורות לעובדים לחזור לעבודה סדירה ולהמנע מהשיבושים בהם החלו בשבוע שעבר בדרישה לבצע את עבודות הבנייה של הנמל החדש. -

ביה"ד גם קבע כי עבודות הבנייה של הנמל החדש אינן בסמכות עובדי חברת נמל אשדוד.

הנמל יוצג על ידי עו"ד חיה ארמן ממשרד הרצוג, פוקס נאמן. 

עוד קבע ביה"ד כי עבודות ההקמה של הנמל החדש אינן הפרת הסכמים קודמים או מיקור חוץ כטענת עובדי הנמל ולכן אין להתיר את השביתה בה פתחו העובדים. 

הרקע לעיצומים שהחלו בשבוע שעבר והופסקו לאחר מספר שעות באמצעות צו מניעה שקיבלה הנהלת חברת הנמל מביה"ד לעבודה, כפי שנמסר להנהלת הנמל וכפי שעולה מההודעה על סכסוך העבודה שנמסר ביום 15 באוקטובר 2015 נעוץ בין היתר בטענת העובדים כי הם זכאים לבצע את כל העבודות הכרוכות בפריקה ובטעינה בקו המים הנדרשות במסגרת עבודות הבניה ופיתוח התשתית להקמת הנמל הפרטי החדש - נמל הדרום ("הנמל החדש" או "נמל הדרום").

הנהלת חברת נמל אשדוד הבהירה לנציגות העובדים כי כל שירותי החובה הניתנים על ידה בהתאם לכתב ההסמכה של החברה יבוצעו באמצעות עובדי חברת נמל אשדוד בלבד.

אולם, לא רק שבניית נמל חדש אינו נמנה כחלק משירותי החובה בכתב ההסמכה של החברה אלא שהעבודות שלטענת העובדים מבוצעות באמצעות "מיקור חוץ" הינן עבודות שלחברה אף אין את הציוד והידע לביצוען.

לפיכך, הענות לדרישת נציגות העובדים בעניין זה משמעה הקצאת עובדים לטובת עבודות שלא יבצעו בפועל ולמעשה ישולם להם שכר מבלי שבוצעה על ידם כל עבודה והם ישבו בטלים.

כמו כן הבהירה הנהלת הנמל לנציגות העובדים כי ההכרזה על סכסוך העבודה מהווה הפרה בוטה של פסק דינו של בית הדין הארצי בסוגיית 'קישון מזרח' והגדרת הסכסוך כסכסוך שפרץ על רקע מיקור חוץ הוא אפוא ניסיון לעקוף את האיסור לשבות בכל הנוגע להקמת הנמלים החדשים כפי שנקבע בהחלטותיו הקודמות של בית הדין הארצי לעבודה.

למרות זאת מתעקשים העובדים לנקוט בעיצומים, דבר הגורם ללקוחות הנמל ולנמל פגיעה כספית קשה וכן פגיעה קשה במוניטין החברה.

בנוסף, פוגעת השביתה בצדדים שלישיים, כגון חברות ההובלה הימיות העוגנות בנמל וללקוחות הממתינים לסחורה ("צדדים שלישיים") וזאת שלא לצורך ועל לא עוול בכפם.

במקביל לפניה לבית הדין פנתה הנהלת החברה למחזיק התחבורה בהסתדרות, מר אבי אדרי, בבקשה להורות לעובדים לשוב לעבודה מלאה ולעכב את העיצומים עד לקבלת החלטה של בית הדין לעבודה וזאת עקב מצב החירום בו נתון המשק בימים אלו עקב המצב הביטחוני והפגיעה בכלכלה כתוצאה ממצב זה אשר תוחמר העקבות שביתת ההאטה.

מהנהלת נמל אשדוד נמסר: "הנהלת חברת נמל אשדוד מברכת על פסק הדין.

הנהלת החברה פועלת על פי הסכמי העבודה ועל פי הדין. ההנהלה פעלה בכדי להסביר לנציגות העובדים כי עבודות הקמת הנמל החדש אינן בסמכות חברת הנמל, אך למרבה הצער ניסיונות אלו לא צלחו. לאחר שיבושי עבודה שננקטו מטעם העובדים, פנתה החברה לפנות לביה"ד לעבודה.

הנהלת הנמל והדירקטוריון נחושים להמשיך ולהפעיל את הנמל בצורה יעילה ומיטבית למען לקוחותיה, עובדיה והכלכלה הישראלית".

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו