בקשה לדיון במועצת העיר, כותבת חברת מועצת העיר, הלן גלבר מכתב חריף לראש העיר, על עשיקת הזוגות הצעירים המשלמים עלויות גבוהות מאוד לצהרוני החברה העירונית, על הפוליטיזציה ועוד.

וכך היא כותבת:

"מאחר והטיפול בגני הצהרונים ויול"א נמצאים , בין היתר, באחריותה ובטיפולה של החברה העירונית למתנ"סים, הורים רבים פונים אליי בתלונות בדבר העלויות הגבוהות בתשלומי ההורים לצהרוני יול"א , כמו גם תלונות רבות על איכות השירות, אי קבלת הנחות מהתמ"ת, שעות לימוד ועוד.

כידוע משרד התמ"ת מאפשר סבסוד שניתן בהתאם לקריטריונים, שעיקרם מכוונים לזוג הורים עובדים וחד הורים.

הורי הילדים הנהנים מהצהרונים הם בעיקר ממשפחות צעירות וזוגות צעירים שלהם בדרך כלל יש יותר מילד אחד והעלויות הגבוהות והצורך בשימוש בצהרונים מהווה למשפחה הוצאות  משמעותיות ביותר.

 מחיר צהרוני יול"א עומד כיום סביב  900 ש"ח לילד, לחודש. לשם המחשה: משפחה עם שני ילדים ישלמו לשנה סך של כ-20,000 ש"ח סכום לא מבוטל למשפחה.

בעבר, הפעלת פרויקט יול"א נוהל על ידי העירייה והיה בו פעילות מקצועית ואיכותית, כוח אדם מקצועי  ושירותים מצוינים.

עקב העברת חלק מהניהול לחברה העירונית חלה ירידה משמעותית באיכות השירותים החינוכיים הניתנים לילדי העיר.

אלא שלצערי, יו"ר החברה העירונית, כיום, רואה בגני יול"א כמשאב כלכלי  וככר דשא למינויים פוליטיים, ולא  כקידום התחום החינוכי  והפדגוגי לילדי העיר ברצף החינוכי.

 כראש עיר, עליך לזכור תמיד ולהשתדל לעשות ככל  יכולתך, ולתור תמיד אחר כל דרך , להקלת הנטל הכספי הכבד , הרובץ על כתפי ההורים הצעירים, ולעשות מעשה  על מנת לצמצם ולו במעט את הסיבות בהם הזוגות הצעירים מבקשים לעזוב את העיר לטובת שכנותינו אשקלון וגן יבנה .

 לאור חשיבות הנושא אבקש להעלות את הנושא לסדר היום בישיבת המועצה הקרובה לדון בה בכובד ראש ולקבל החלטות לטובת כלל הציבו"

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו