חלוקת המנדטים כפי שמשתקפת (יש להמתין לקולות החיילים ולחשב מי לא עבר את אחוז החסימה):

ש"ס - 4

אגודת ישראל - 4 

אשדוד ביחד (כצנלסון) - 4 

אשדוד שלנו (צילקר) - 3

אשדוד בתנופה (לסרי) 2 (מחכים לקולות החיילים אולי יקבלו את השלישי מקהילת אשדוד)

קהילת אשדוד - 3 (בזכות הסכם עודפים עם אשדוד בתנופה, יכול להשתנות לאחר קולות החיילים)

אשדוד אחת - 2  

אשדוד ביתנו - 2

קול הלב - 2 (בזכות הסכם העודפים עם אשדוד אחת)

דרך חדשה - 1

 לפני ספירת קולות החיילים - 12 מפלגות לא עברו את אחוז החסימה!