לעיריית יש חזון שרוב תושבי העיר בכל המגזרים יעסוק בספורט, עם בשעות הפנאי ועם בשעות מיוחדות. ראשי העיר רוצים את תושבי העיר בריאים עם מודעות לספורט ובעיקר מבינים שצריך לשנות את דפוסי החשיבה

 

 

לאחר סיעור המוחות האחרון, התקבלה החלטה עקרונית. יש לחזור לשורשים לעודד ולהניע את תושבי העיר בכל המגזרים, להצטרף למעגל הפעילים בספורט. בימים הקרובים, ייפגש צוות הגוי עירוני, שיורכב מנציגי כל הגופים והגורמים הרלבנטיים כדי לגבש תוכנית אופרטיבית לביצוע כבר בראשית 2010. בראשות צוות ההיגוי יעמוד ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי. ראש העיר החליט להיות מעורב באופן אישי ביישום התוכנית. "התוכנית נמצאת אצלי בסדר עדיפות גבוה ביותר. "אמר ראש העיר. אשר כרופא מבין את משמעויותיה טוב מאחרים גם בפן הבריאותי. בין הגופים שייוצגו: מינהל החינוך העירוני (כולל נציגי וועדי הורים), משרד הבריאות וקופות החולים, בעלי התפקידים הנוגעים בדבר מהעירייה ושלוחותיה, המגזר התעשייתי (מפעלים וכו') ואפילו המגזר החרדי- המגלה עניין רב בהשתלבות תוך התחשבות בצרכיו המיוחדים. חשוב לציין שעד כה המגזר החרדי היה די מנותק מהעולם הספורטיבי ויש כוונה לשנות זאת. מקום מרכזי בהפעלת התוכנית תתפוס היחידה העירונית לבריאות אשר במנהל הרווחה עליו מופקדת המנהלת מלכה שמעוני, ובכירי מנהל הספורט אשר במשרד התרבות והספורט. "על פי ממצאים שבידינו, אומר מיקי רוזנברג מנכ"ל הרשות העירונית לספורט,רק כ-28%-30% מכלל תושבי העיר מבצעים פעילות גופנית מינימאלית.אנו שואפים להכפיל כמעט את אחוז העוסקים בספורט עד לכדי כ-50% בתוך 3-4 שנים." זאת המטרה המוצהרת שעומדת בפני מעצבי התוכנית. בתחילה,תעוצב התוכנית ותותאם לכל מגזר על פי צרכיו: תלמידי בתי ספר, ילדים בגני ילדים, נשים, משפחות, קשישים, עובדים במפעלים בעיר ועוד. בשלב השני, תופעל מערכת הסברה מקיפה להגברת המודעות והתובנה שפעילות גופנית תורמת ומסייעת לבריאות ואורח חיים תקין. בשלב המעשי, בגיבוי תקציבי שיוקצה לנושא חשוב זה, ישולבו כל המגזרים בפעילות ותוכניות שונות של פעילות גופנית שיותאמו ויוצעו לציבור.

 

 

התושב במרכז

 

 

 

במסגרת המדיניות העירונית הכוללנית, שהתווה ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ועל פיה התושב במרכז" תתרכז התוכנית ותדגיש בפעילויות שיופעלו,עיקרון חשוב זה. הממונה על הספורט מר משה בוטראשווילי המצוי בנבכי התוכנית מסר את דעתו בעניין: "כולנו יודעים שפעילות גופנית תורמת רבות לבריאותינו. מהורדת הסיכון למחלות וכלה בשיפור תפקוד מערכות הגוף וההרגשה הכללית". בכל זאת, אומרים מעצבי התוכנית, כמה ספורט יש לעשות? באיזו תכיפות? באיזו עוצמה ומאמץ? לא כולם יודעים. וזהו אחד מתפקידי הרשות העירונית לספורט. לתת תשובות ומענה ענייני לכל תושב. 12% ממקרי התמותה הכללית בארצות הברית נובעים מחוסר פעילות גופנית. זוהי מסקנה של מחקר שהתפרסם לאחרונה. אחת המסקנות הברורות היא שכל פעילות ספורטיבית הנעשית תחת פיקוח ובקרה מקצועיים ,וככל שמבצעים יותר אימונים,הרווח הבריאותי גדול יותר. במנהל הספורט של משרד התרבות והספורט גורסים שהטבע העניק לגוף יכולות ריפוי עצמי. ופעילות גופנית נכונה הינה אחד הכלים להפעלת יכולות אלה. איגוד הספורט העממי בישראל ערך אשתקד "סקר פעילות גופנית בחברה בישראל", מהסקר עולה ש59% הצהירו שהם מבצעים פעילות גופנית לפחות אחת לחודש. בקרב גילאי 23-39 פעילים 51% ובקרב גילאי 60+ 59%. הפעילות הפופולארית ביותר היא ההליכה.כ-40% מהעוסקים בספורט הולכים. המניעים המרכזיים לעיסוק בספורט הם: בריאות- במקום הראשון. לאחר מכן:הורדה במשקל, הנאה\כיף.כושר ועיצוב הגוף. החסמים העיקריים לאי-פעילות הם: חוסר זמן- 63% "לא בא לי"- 22%. בסקר נמצא שרוב מוחלט בציבור- 91% מביע תמיכה במסע הסברה נרחב לעיסוק בפעילות גופנית. ממצאים אלה ואחרים, שיאותרו בקרב תושבי אשדוד, יהיו מרכיבים מרכזיים, במהפכה הספורטיבית "שמבשלים" ברשות העירונית לספורט.

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו