שעה פחות בעבודה

החוק מקנה לעובדת שבן זוגה נמצא בשירות מילואים זכות לקיצור יום העבודה בשעה אחת. 

התנאים למימוש הזכות: 

העובדת מועסקת במשרה מלאה, לפי הנהוג במקום עבודתה. 

תקופת המילואים היא חמישה ימים רצופים לפחות. 

לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עמה.

העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות והציגה בפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה. 

על העובדת להציג אישור טופס 3010 המעיד על ביצוע המילואים בפועל ומספר הימים.

הבדיקה  האם יש ילד שטרם מלאו לו 13 נעשית רק ביום הראשון של המילואים. הקיצור יבוצע בימים בהן תקן גדול מ- 6 שעות. העובדת אינה נהנית באותה תקופה מהזכות לשעת הורות . זו שנקראה בעבר 'שעת הנקה' (לקיצור יום העבודה).

כל האמור לעיל חל גם על עובד שבת זוגו משרתת במילואים.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו