השטח בו אמור להיבנות הפרויקט (צילום: אשדוד נט)

אחרי הפרסום הבוקר באשדוד נט, על העתירה שהגישה חברת המועצה הלן גלבר נגד אישור התוכנית לבינוי 650 יחידות דיור בצמוד לסטאר סנטר באשדוד, בעיריית אשדוד מגיבים לטענות גלבר. בתגובה דוחים בעירייה את טענות חברת המועצה הלן גלבר, ואף רומזים כי גלבר נוהגת בחוסר תום לב וחוסר מקצועיות. 

כזכור, אחת מטענותיה המרכזיות של של הגב' גלבר הינה שעיריית אשדוד והוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד לא דנו מעולם, באופן רציני ומעמיק, בנושא התכנית ומעולם לא קיבלו החלטה מהותית שתאפשר את קידומה ומימושה. מחדל זה של הוועדה המקומית הוביל למצגי שווא בפני הוועדה המחוזית, אשר אישרה את התכנית בהליך בלתי תקין.

לכתבה על העתירה כנסו כאן!

התגובה המלאה של עיריית אשדוד לעתירת הלן גלבר:

"בעתירתה של הגב' גלבר מצויים לא מעט נתונים המנוגדים לעובדות הקיימות בשטח, דבר המעיד על חוסר מקצועיות- במקרה הטוב, וחוסר תם לב ורצון להביא לידיעת הציבור מידע מסולף- במקרה הפחות טוב. עובדה זו אינה מפתיעה איש- אין זו הפעם הראשונה שכך נוהגת חברת מועצה זאת.
 
לגופו של עניין:
לטענת הגב' גלבר התכנית אינה מקצה כלל שטחים לצרכי ציבור, אלא נשענת, על שטחים ומוסדות ציבור הקיימים ברובע ב'. העובדה נכונה אך המדובר בטיעון שיש בו רק "חצי"  אמת. מתחם כה קטן כמו זה המתוכנן, לא יכול לייצר בית ספר, כאשר בתי ספר שלמים נסגרים ברובע א' וברובע ב' הגובלים בו, מחמת מספר נמוך של תלמידים שאינו מצדיק את פתיחתם. 
אין ספק שהיחידה האסטרטגית בעיריית אשדוד אשר אמונה על הפרוגרמה לצורכי ציבור לקחה את כל הנתונים הללו בחשבון,  מה עוד שבדיקה פרוגרמתית זו עברה גם את אישורה של הוועדה המחוזית אשר איששה את הנתונים שעיריית אשדוד הציגה וביקשה מהיזם לצורך נושא זה.
הגב' גלבר מציגה את עצמה כמי ש"דואגת" -  כך לטענתה, שהבדיקה הפרוגרמתית שהעירייה ביצעה פוגעת בהתחדשות עירונית, כאשר היא זו שבקביעות בדיוני הוועדה מתנגדת לכל יוזמה של התחדשות עירונית ומצביעה בצורה קבועה נגד כל תוכנית לצורכי התחדשות עירונית עם דגש על תוכניות תמ"א 38.

לטענת הגב' גלבר, הבנייה במתחם תגרום לבעיות תנועה- גם לטענה זו אין כל שחר. אין ולו תכנית אחת בעיר אשדוד ללא בדיקה תחבורתית, הן של יועץ תנועה והן של יועצים חיצוניים הן מהוועדה המקומית והן מהוועדה המחוזית. טענה זו מופרכת מיסודה במיוחד לאור העובדה שהעירייה היא זו אשר מזמינה ומממנת סקר תחבורתי מקיף לכל המרחב הצפוני בעיר בדיוק למטרה זו.

הגב' גלבר ממשיכה להתנגד ביתר שאת לפרויקט הגל הירוק, שפרויקט המגורים בו מדובר יושב על ציר התחבורה הציבורית. לו באמת הייתה הגב' גלבר מבקשת לפתור את בעיית התחבורה לטובת תושבי העיר, היא הייתה מסירה את התנגדותה לפרוייקט הגל הירוק  ולא ההיפך.
גם בטענה בדבר צפיפות הבנייה החריגה שאושרה במסגרת הפרויקט, יש כדי הטעיית הציבור, שכן הגב' גלבר שקריאת מסמכי תוכנית ו/או תמ"א איננה מתחום ההתמחות שלה, מצטטת רק חלק מחלקי תוכנית תמ"א 35 (הלא עדכנית) המדברת על צפיפות מקסימאלית של יחידות דיור לדונם באשדוד. הגב' גלבר אינה מציינת בעתירתה שהתוכנית אומרת מפורשות מהם התנאים בהם הצפיפות משתנה והתנאים הם: סמיכות לצירי תחבורה ראשיים ויעד אוכלוסיה מסוים וכיו"ב. כל הנתונים הללו נלקחו בחשבון והועלו על הכתב בחוות הדעת של היחידה לתכנון  במינהל ההנדסה.

טענותיה המרכזיות של הגב' גלבר בעתירה ולפי הן עיריית אשדוד והוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד לא דנו מעולם בתוכנית, הן בבחינת הוצאת לשון הרע חמורה ביותר.
בתאריך ה4/12/2012  התקיים דיון ראשון בועדה המקומית לתכנון ובניה בתוכנית (בתגובה הראשונה נכתב על ידי העירייה שהדיון התקיים במועצת העיר - וביקשו לתקן תגובתם -ע.א). לאחר דיון זה שהיה רציני ומעמיק, הצביעו פה אחד בעד התכנית כל חברי המועצה (שנכחו בדיון), חברי מועצה קואליציה ואופוזיציה כאחד. שנתיים שלמות היו דיונים פנימיים בתוך מוסדות העירייה על תוכנית זו עד שהייתה בשלה לדיון נוסף בוועדה. בתאריך ה 30/12/2014  התקיים דיון שני  בתוכנית. בדיון זה שוב הצביעו בעד התוכנית פה אחד כל חברי המועצה (שנכחו בדיון), קואליציה ואופוזיציה כאחד.  

צא למד:  טענה זו של חברת המועצה, פוגעת בשמה הטוב של המועצה ושל העושים המלאכה מטעמה יותר, לרבות את חברי סיעתה של הגב' גלבר עצמה שהצביעו בעד קידום התכנית ואינו עולה בקנה אחד עם פרוטוקולי הדיונים עצמם.

בנוסף לשני דיונים במסגרת הוועדה המקומית, התקיימו גם 2 דיונים נוספים בוועדה המחוזית אשר אמונה על הפיקוח הכללי לחוות הדעת של העירייה, וזו לא מצאה כל פגם בהתנהלות העירייה ו או הוועדה בנושא זה.

טענתה המופרכת של הגב' גלבר ולפיה ראש העיר  ועיריית אשדוד בוחרים בדרך עקלקלה ל"עקוף" את מועצת העיר ולהתעלם ממנה, נסתרת מיני ובי על ידי פרוטוקולי הדיוים שנערכו במועצת העיר ואת הדיונים שנערכו בעירייה, ולמרבה האירוניה גם את נוכחותה הפיזית של הגברת גלבר עצמה בוועדה המחוזית, שם שטחה את טענותיה שלה ונדחתה על הסף.
והכול, כמו תמיד,  בשביל להיטיב עם האינטרסים הפוליטיים והאישיים שלה בניגוד גמור לאינטרס העירוני שתוכניות אלו  עושות לעיר ולתושביה.

סוף דבר, שהוא בעצם ראשיתו:
חברת המועצה הלן גלבר, מצביעה למעשה נגד כל תוכנית פיתוח משמעותית לעיר.
מתחם סגול הינו מתחם שישמש כקטליזטור משמעותי לחידוש רובע ב'  ולאכלוס רובע זה על ידי אוכלוסיה חדשה נוספת ומשמעותית לרובע שמזדקן.
אין שום דבר חדש בעובדה שהגב' גלבר מתנגדת לכלל הפרויקטים המקודמים בעיר, שיש בהם דגש על תוכניות שהעירייה מקדמת לצעירים בני המקום. די לראות את אופן הצבעתה  בשנתיים האחרונות,  כאשר התנגדה למרבית הפרויקטים שהוצעו. זאת, הן על ידי יזמים פרטיים ובמיוחד לפרוייקטים שהמדינה והעירייה עצמם מנסים להוציא מן הכוח אל הפועל.
הגב' גלבר התנגדותה לבניית 54 יחידות לזוגות צעירים בני מקום אשדודים ברובע א, התנגדה  לבניית 750 יח"ד ברובע ט"ו, התנגדה לפתיחת בית ספר מתנ"ס וגני ילדים ברובע ט"ו,  התנגדה  לבניית כ - 850 יחידות דיור נוספות ברובע א', התנגדה לפתיחת גני ילדים, מעון יום ובתי ספר ברובע א', והצביעה בועדה המקומית בה היא חברה כנגד בניית 3200 יחידות דיור בקריית פארק לכיש.
התוכניות כולם על אדמות מדינה לא פרטיות.
מסתבר שלגב' גלבר חשוב יותר האינטרס האישי מהאינטרס העירוני שהינו לרווחת הציבור וקהל הזוגות הצעירים בעיר המשוועים לדירות בהישג יד. קשה שלא לראות שהגב גלבר מתנגדת לכל יוזמת חידוש עירוני בעיר ,  וכי מכאן באה עתירתה". 

תגובת הלן גלבר לדברי העירייה:

"ד"ר לסרי טול קורה מבין עינך !

תגובת העירייה רצופה בשקרים גסים!!!

אתה כמעט ולא נוכח בישיבות ועדת בנין עיר שדנה בתכנון העיר אשדוד. לדאבוני, היעדרותך היא שיטתית וקבועה . וכשכבר אתה מגיע .. אתה שוב בניגוד עניניים.

העירייה בראשותך עובדת בשיטת הסלמי-לא מבצעת תוכנית כוללת וכל פעם מאשרת חלקים  על פי אינטרסים על אף הביקורת הקשה של מבקר המדינה.

האם זה רציני שאתה כמעט כלל לא מעורב בתכנון העיר שאתה עומד בראשה?!

בניגוד אליך אני חברת מועצה פעילה, חרוצה ומדוייקת שאך ורק טובת הציבור עומדת לנגד עיניה וזאת בהתנדבות!!!

אני בעד זוגות צעירים, אני בעד תושבי אשדוד והעלאת רמת איכות החיים שלהם, אני בעד פרויקטים שנעשים באופן הגיוני , יסודי , רציני, שקוף וצופה פני עתיד ולא פני מקורבים!

לצערי הרב זה לא המצב באשדוד אלא רחוק שנות אור משם.

הכל עוד יתגלה ויחשף והציבור ישפוט". 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו