מזה שנים רבות מנסה היזם יחיאל אבו לקדם תוכנית להקמת פארק היי-טק על שטח שנמצא בבעלותו, אולם התנגדויות של הפורום לאיכות הסביבה וה"ירוקים" עיכבו את התוכנית. מסתבר שבועז רענן פעל כנגד התוכנית - הגיש התנגדויות, כתב לשר לאיכות הסביבה בשם הפורום לאיכות הסביבה באשדוד בלא הסכמתו ובניגוד להחלטות הפורום! היזם אבו יחיאל הגיש תלונה ליחידה לחקירות הונאה כנגדו ואף מכתב לפני תביעה על הנזקים הרבים שנגרמו לו לטענתו. היזם מוסיף: "מדובר בפרויקט לאומי שיביא תעסוקה לרבים, זהו לא פרויקט של אדם אחד"

 בחודשים האחרונים התקיימו דיונים מהותיים: האם עדיף לאשדוד שטח חולות ליד הרכבת כדי לשמור על מינים של בעלי חיים או שהיא זקוקה לתעשיית עתירת ידע. לטענתו של בועז רענן (בשם הפורום): "מיני צמחים וחיים יפגעו". לטענת היזם ומומחים מטעמו: "הצמחים ומיני בעלי החיים ישמרו במסגרת הקמת פארק ההייטק".  יו"ר הפורום לאיכות הסביבה באשדוד טוען: "ההתנגדות נולדה בחטא".

 חברת אבו יחיאל חברה לבניין בע"מ הינה הבעלים של מתחם בשטח של 430 דונם המצויים בסמוך למתחם תחנת הרכבת ומיועדים במקור לבניית אזור תעשייה ומלאכה זעירה. החברה קידמה תכנית אשר יעודה לשנות את יעוד הקרקע מתעשייה ומלאכה זעירה לתעשיות עתירות ידע נקיות – היי-טק, ובמקביל לצמצם את שטח הבנייה מ-430 דונם ל-133 דונם. ההליך כבר נמשך כ-10 שנים,  כתוצאה מהשינויים הרבים שנערכו בה, התנגדות והדרישה של המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע, ועד לקבלת התוצאה הסופית.

בחודש מאי 2012, הופקדה התכנית להקמת אזור תעשיה עתיר ידע באשדוד, אך היו מי שהעדיפו להלחם נגד הקמת תעשיית היי-טק באשדוד לטובת "שמירה על  מינים של בעלי חיים, ובזכות היותם של החולות אזור לפנאי ונופש עבור תושבי אשדוד והמרחב כולו". אולם חוות דעת סביבתית מאת ד"ר יוסי סוקר טוענת: "אין בשטח סביב התכנית כל מינים בסכנת הכחדה".

היזם יחיאל אבו טוען כי לפי הערכה שנעשתה: "הפרויקט יעסיק מעל 30 אלף איש ולכן מדובר בפרויקט בסדר גודל לאומי, זהו לא פרויקט של בן אחד".

 

ההתנגדות

בתאריך 11.7.2012 הגיש מר יורם שובל – מנהל הפורום הציבורי לאיכות הסביבה, התנגדות לתכנית. אולם בתאריך 2.9.2012 (בעקבות דיון שהתקיים בפני הפורום הציבורי) הוחלט להסיר את התנגדותו לתכנית בשם הפורום הציבורי (הסיבות המפורטות בהמשך), וכך נעשה. למרות ההחלטה להסיר את ההתנגדות, הגישו בועז רענן ויהושוע קנטי התנגדות להקמת פארק היי-טק וזאת בשם הפורום הציבורי לאיכות הסביבה.

 

המכתב אל השר

בועז רענן לא הסתפק בהתנגדות לועדה והחליט להילחם בפארק ההיי-טק באמצעות השר לאיכות הסביבה: בתאריך 28.9.2012 שלח בועז רענן מכתב לשר גלעד ארדן, במסגרתו עשה שימוש בשמו של הפורום הציבורי ובמסמכיו תחת הכותרת: "קריאה להצלת פארק חולות אשדוד", וכך הוא כותב לשר: "בעוד מספר ימים, עתידים מוסדות התכנון בדרום להכריע בסוגיה, האם יוקם אזור תעשייה בהיקף של למעלה מ-100 אלף מ"ר בחולות אשדוד... בחולות אשדוד קיימים עשרות מינים של בעלי חיים, לפחות 10 מהם נמצאים ברשימת המינים האדומים של ישראל. זאת מלבד היותם של החולות אזור לפנאי ונופש עבור תושבי אשדוד והמרחב כולו. בשם הפורום הציבורי לאיכות הסביבה ובשם אלפי תושבי אשדוד, אנו קוראים לך אישית, כבוד השר, לפעול בצורה מושכלת ולפעול להגנה על ערכי הטבע הנדירים, אשר ברור הוא כי כל פגיעה בהם תגרום לנזק בלתי הפיך באותו אזור ובמרחקים עצומים סביבו... אנו מבקשים ממך לעצור את הכל ולעשות בדרך הקצרה חשיבה מושכלת, אשר תנייד את התעשייה והמסחר... הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד קיבל לפני מספר שנים את פרס מגן השר בשל פעילותו הרבה בנושאי איכות הסביבה ובשל שמירה על ערכי הטבע והנוף בעיר וסביבתה".

העתקים מהמכתב נשלחו למנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, לראש העיר אשדוד, למנהל מחוז דרום, משרד הפנים ליו"ר הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד ולעיתונות.

הפורום לאיכות הסביבה באשדוד כלל לא מתנגד

למרות המצגת של בועז רענן, מסתבר כי הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד, לא קיים דיון כלשהו בנושא התנגדות שהוגשה על ידי בועז רענן ויהושע קנטי, וזאת בניגוד לנאמר במסמך ובתצהיר אשר צורף לו. הפורום הציבורי לא קיבל כל החלטה להגיש התנגדות לתכנית, כאשר מסמך ההתנגדות מתאריך 3.9.2012 הוגש שלא בשם הפורום הציבורי. מסתבר כי בועז רענן ויהושע קנטי אינם מהווים כבעלי תפקיד בפורום הציבורי. כל תפקידם מסתכם בכך, שהינם מהווים כחברי עמותה בלבד, הפורום הציבורי לא העניק את סמכויותיו למר רענן ומר קנטי להגיש התנגדות בשמו. כך, שההתנגדות שהוגשה ללא כל סמכות של הפורום הציבורי.

 

"ההתנגדות נולדה בחטא"

"ההתנגדות נולדה בחטא", כך כותב יורם שובל, יו"ר הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד לכל חברי הפורום: "הפורום לא קיים דיון בתכנית, לא קיים הצבעה ולא היה שותף להחלטה להתנגד. בדיעבד, ברור לי שלא התקיים כאן תהליך מסודר של קבלת החלטות. במליאת הפורום בחודש יולי, החברים שמעו דיווח על הגשת ההתנגדות והיו חילופי דעות, אך גם לאחר מעשה לא היתה הצבעה ולא היתה החלטה להתנגד. אדרבא, ההחלטה היחידה שנתקבלה היתה לקיים פגישה עם ראש העיר, על מנת למצוא נקודות הסכמה. ממה שלמדתי עולה בבירור כי אין מקום להתנגדות הפורום. לדעתי, על הפורום לבטל את ההתנגדות ולמשוך אותה".

 

סוגיות תכנון

לפי התכנית הקיימת יקומו באזור המוקצה תעשיות היי-טק שהן תעשיות נקיות, בתוכנית המקורית האזור היה מיועד למלאכה ולתעשיה זעירה שאינן נקיות.

 

סקר חלופות קרקע

בישיבה שערך הפורום הציבורי לאיכות הסביבה נאמר כי לא נעשה סקר בעניין חלופות קרקע. סקר כזה בוצע על ידי העירייה ותוצאותיו מופיעות במסמך שנתנתה העירייה ל"התנגדות". היזם אבו, הגיש חוות דעת סביבתית מאת ד"ר יוסי סוקר, לפיה, "אין בשטח סביב התכנית כל מינים בסכנת הכחדה". המסמך של ד"ר סוקר סותר מהותית את חוות הדעת שהגישה החברה להגנת הטבע מאת ד"ר שחם ופרופ' בר. לטענת הפורום: "הסקר שהגיש היזם אינו אמין, ומתבסס על אמירות בעלמא". אנשי המשרד להגנת הסביבה אומרים: "הסקר שהגיש היזם הינו תקין ומקובל עלינו".

 

שימור השקמים

היזם יחיאל אבו הגיש סקר פלוס תכנית מפורטת לשימור עצי השקמים (תכנית מפורטת עד רמת כל עץ בודד). תכנית השימור הותאמה לדרישות פקיד היערות של קק"ל וקיבלה את אישורו. דרישות תכנון של המשרד להגנת הסביבה במהלך שנים, המשרד להגנת הסביבה דרש להכניס שורה של שינויים בתכנון. כל הדרישות קיבלו מענה בתכנית, ולמשרד אין השגות.

 

החברה להגנת הטבע

החברה להגנת הטבע הגישה גם היא התנגדות לתכנית. החברה ליוותה את שלבי התכנון לאורך שנים, ודרישתה מפעם לפעם לעשות שינויים בתוכנית, שיש לציין כי הם נעשו על פי דרישתה. לדברי היזם אבו ולדברי המשרד: "דרישות החברה קיבלו ביטוי בתכנית ושונו בהתאם לדרישת החברה להגנת הטבע". לאור זאת, אנשי היזם ואנשי המשרד להגנת הטבע הביעו תמיהה על עצם הגשת ההתנגדות על ידי החברה להגנת הטבע.

 

חוסר סמכות

היזם אבו יטען בועדה כי ההתנגדות הוגשה ללא סמכות בהיעדר החלטת הפורום. המהלך של בועז רענן לאיסוף חתימות תרמה רבות לתמיכה בהתנגדות. כיום שלושה חודשים לאחר הגשת ההתנגדות, אין לו משקל של ממש. לאור טענות אלה היזם אבו ידרוש לפסול את ההתנגדות על הסף. אבו יטען בועדה כי "ההצעה של בועז רענן לחילופי שטחים ולפיצוי כספי, זו הצעה חסרת שחר. אף גורם ציבורי לא הציע את זה, העירייה בפירוש לא תתן לזה יד (לפי שיחות עם לסרי ועם פרנקל) ולפורום אין כל סמכות וכל אמצעים להציע פתרונות כאלה".

 

מידת הידע של חברי הפורום 

בימים האחרונים ערך בועז רענן "סקר" תמיכה בהתנגדות (באימייל). יש חברים שתמכו בהתנגדות בלי להכיר את התכנית, בלי לקרוא את כתב ההתנגדות, בלי להכיר את מסמך הרוויזיה, בלי להבין מה זה תמ"א 22. התנגדו ככה סתם. יש חברים שתמכו בהתנגדות בלי שאפילו נכחו בדיון הפורום ביולי. התנגדו ככה סתם. לעומתם יש חברים שהודו כי אין להם הידע וההבנה כדי לתמוך בהתנגדות.

 

התנגדויות סרק

לוי שמעוני כתב מכתב אל חברי הפורום ולדבריו ההתנגדות לא תצלח בועדה, כי בעצם אין לפורום עילה של ממש. כיוון שהפורום יקבל תווית של מגישי התנגדויות סרק. לדברי שובל: "אני מסכים עם דברי לוי כי התנגדות שתדחה תהיה בעוכרי הפורום. בהתנגדויות עתידיות, ככל שיהיו, מעמדו של הפורום יהיה נחות הן בעיני הועדה והן בעיני מוסדות העיר וראש העיר".

 

משיכת ההתנגדות 

יורם שובל עומד להודיע לוועדה כי, הפורום מבטל את ההתנגדות. בנוסף הוא הודיע לחברי הפורום שמי שמעוניין למחות על הביטול מוזמן לפנות אליו אישית. באופן מפתיע ואצילי הוא מבקש מהחברים בפורום שבמידה והם חושבים שעליו להתפטר מתפקידו, שלא יהססו ויפנו אליו בנושא. שובל מזכיר שהזמן קצר, הועדה עומדת לדון בתכנית ביום שני הקרוב, 15/10/12.

 

התלונה ליחידה לחקירות הונאה, הוגשה ע"י חברת אבו יחיאל חברה לבניין בע"מ

בעקבות הממצאים החליטו בחברת אבו יחיאל להגיש בקשה לפתוח בחקירה פלילית כנגד מר בועז רענן ומר יהושוע קנטי ליחידה הארצית לחקירות הונאה, בגין הטעייה שמקורה בהתחזותם כמי שהוסמכו לפנות לגורמים מנהליים של המדינה, ולהגיש בשמו של "הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד, מסמכים והתנגדויות למשרד הפנים - בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז הדרום. מתוך כתב התלונה: "וכל זאת מתוך אינטרס אישי של מר רענן ומר קנטי לקדם את עניינם, מבלי שהפורום הציבורי נתן את אישורו והסמכתו להגשת ההתנגדות".

על פי התלונה: "בתאריך 3.9.2012 הגישו מר רענן ומר קנטי התנגדות שנחזית להיראות בשם הפורום הציבורי ושבמהותה הינה התנגדות זהה בתוכנה ונימוקיה לזו אשר הוגשה ע"י יו"ר הפורום הציבורי, ונמשכה על ידו. מר בועז רענן ומר יהושע קנטי אינם מהווים כבעלי תפקיד ו/או נושאי משרה בפורום בציבורי וכל תפקידם מסתכם בכך שהינם מהווים כחברי עמותה בלבד. הפורום הציבורי לא האציל את סמכויותיו למר רענן ומר קנטי להגיש ההתנגדות בשם הפורום. המסמך הוגש לועדה המחוזית לתכנון ובניה באופן שנחזה להיראות כהתנגדות שהוגשה מטעם הפורום הציבורי, בחריגה מסמכות, וזאת תוך הטעיית הועדה המחוזית ובניסיון לקדם את עניינם של האישי של מר רענן ומר קנטי. חומרת המעשה של מר רענן ומר קנטי מעלים חשש כבד, כי בהתנהגותם הפרו את חובת האמונים כלפי הפורום, הונו ועשו שימוש לרעה בפורום כפלטפורמה לעניינם האישי, פעלו בפני משרד הפנים – הועדה המחוזית באופן מטעה, הפרו את כללי האתיקה כחברי פורום ציבורי, והכל תוך ניצול מעמדם והידע שלהם בנושא בניסיון להשיג מטרות אישיות ולא למלא אחר מטרות הפורום הציבורי שלשמו הוקם...".

 

תביעה על סך 6.5 מיליון ₪   

חברת אבו יחיאל באמצעות עו"ד מישוק, החליטה לתבוע את הנזקים, שלטענתה נגרמו לה שלא בצדק מתוך מכתב התלונה כלפי בועז רענן ויהושוע קנטי: "בהתנהגותכם הפרתם את חובת האמונים כלפי הפורום הציבורי, עשיתם בפורום הציבורי שימוש לרעה כפלטפורמה לעניינכם האישי, פעלתם בפני משרד הפנים – והמשרד להגנת הסביבה באופן מטעה בכך שהתחזיתם לנושאי משרה ובעלי תפקיד ספציפי, והכל תוך ניצול מעמדכם כחברי עמותה והידע שלכם בנושא, ובניסיון להשיג מטרות אישיות בלבד ומבלי למלא אחר מטרות הפורום הציבורי שלשמו הוקם.

לידיעתכם, עלות רכישת המקרקעין נעמדת במאות מיליוני שקלים, ולאור פנייתכם כאמור אשר נחזית להיות בשם הפורום הציבורי, הנכם גורמים לעיכובים לא מוצדקים ולנזקים כספיים ותדמיתיים שלעת עתה נעמדים בסכום של כ- 6,500,000 ₪ ויש לציין כי בכל יום עולה שיעור הנזק".

 

 
setImageBanner('754603e7-be37-471c-b898-141c5d1d7627','/dyncontent/2017/6/1/c41baeb6-e29b-4415-b67b-b3940dd9bdf5.gif',1807,'',525,78,false,19242);
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה