חומרים מסרטנים התגלו בשכונות המגורים באשדודחשיפה: בדיקות ניטור אוויר שביצע המשרד להגנת הסביבה בשכונות המגורים באשדוד, גילו ריכוזים גבוהים מאוד של חומרים מסרטנים באוויר אותו אנו נושמים. בחלק מהתוצאות מדובר במאות אחוזים מעבר לתקן המותר. דוח הניטור הגיע לידי כתב "המגזין אשדוד", ואנו חושפים את הממצאים הקשים פה לראשונה. הבדיקות נערכו ברובע הסיטי וברובע ט"ו, בדיקות שאמורות לשקף את מה שקורה בשאר השכונות בעיר. בנוסף נערכו בדיקות נוספות באזור התעשייה בעיר, שגם בהן התגלו חומרים מסרטנים בריכוזים גבוהים באוויר. מומחי המשרד להגנת הסביבה: "באופן תיאורטי כמות כלשהי של חומר מסרטן, אפילו הקטנה ביותר, עלולה לגרום בעתיד להתפתחותה של מחלה ממארת" (בתמונה: עשן נפלט מארובת "סולבר חצור" היישר לכיוון העיר אשדוד)

תוצאות מדאיגות ביותר התגלו בבדיקות ניטור אוויר שביצע בחודש נובמבר 2009 המשרד להגנת הסביבה באשדוד. התוצאות שהגיעו השבוע לידי כתב "המגזין" הן חמורות בכל קנה מידה, וברור לכל שהמצב כפי שהוא כעת, אינו יכול עוד להימשך.
 
במשך השנים האחרונות, דו"חות שפורסמו הצביעו על שיפור משמעותי באיכות האוויר באשדוד, אך בפועל המצב רק הלך והתדרדר. בדיקות יקרות שהוכנסו לשימוש בארץ רק בשנים האחרונות ונעשה בהן שימוש רק באזורים שמסומנים כבעייתיים, מצאו ריכוזים גבוהים של חומרים מסרטנים וכאלה החשודים בשכונות המגורים ובאזור התעשיה של אשדוד.
 
לפני כשנה דיווחנו על אותן הבדיקות היקרות שנערכו באזור התעשייה באשדוד, בהם התגלו ריכוזים גבוהים של חומרים מסרטנים בריכוזים העולים באלפי אחוזים על התקן המותר לחשיפה. באותה הכתבה אמרו במשרד להגנת הסביבה ובעיריית אשדוד שעדיין צריך לבדוק את מה שקורה בשכונות המגורים וציינו שסביר להניח שהריכוזים בעיר פחותים בהרבה ועומדים בערכי הייחוס שנקבעו.
 
בעקבות הממצאים המדאיגים שהתגלו באותה הבדיקה, בוצע בנובמבר 2009 סקר רחב יותר. הבדיקות בוצעו ב- 13 נקודות בתוך אזור התעשייה של אשדוד, בשכונות המגורים באשדוד ובישובים בסביבה בהתאם לגזרת הרוח הדומיננטית מאזור התעשייה.
 

בתמונה: שריפה של פסולת במושבים הסמוכים לאשדוד

באשדוד בוצעו בדיקות האוויר ברובע הסיטי (על גג ביה"ס היובל), ברובע ט"ו (על גג ביה"ס אופק), ברח' המתכת פינת רח' הבטיחות (בסמיכות למפעל קורנס ואגן כימיקלים), רח' המחקר פינת רח' החרושת, מתחם מנרב, צפון רח' הנפט וכן על גג משרדי איגוד ערים לאיכות הסביבה באשדוד (אזור התעשיה הקלה, רח' העבודה). בנוסף לבדיקות אלה, נערכו בדיקות גם בישוב ניר גלים, גן יבנה, גדרה, קבוצת יבנה ומושב בני דרום.
 
 
החומרים שהתגלו באוויר באשדוד
 
בנזן: הוכח כמסרטן ודאי לבני האדם ומסווג בקבוצה 1 של המסרטנים (קבוצה בה רשומים כל החומרים הידועים בוודאות כמסרטנים לבני האדם). ב-4 נקודות דיגום התקבלו תוצאות גבוהות מערך הייחוס היממתי (3.9). במתחם מנרב נמדדו 28.3 מיקרוגרם/ מ"ק, ברחוב הנפט נמדדו 5.0 וברובע הסיטי נמדדו 4.4 מיקרוגרם/ מ"ק.
 
בנזן נפלט משרפת דלק נוזלי, מאחסון תזקיקי דלק. המקורות העיקריים הם כלי רכב ותחנות דלק.
 
פורמאלדהיד: הוכח כמסרטן ודאי לבני אדם ומסווג בקבוצה 1 של המסרטנים. בכל נקודות הדיגום נמצאו ערכים העולים על ערך הייחוס, פרט לנקודה בין אגן לקורנס. ערך הייחוס היממתי עומד על 0.8 מיקרוגרם/ מ"ק. ברובע הסיטי נמדדו 5.16 מיקרוגרם/ מ"ק. מדובר בחריגה של יותר מ-600 אחוזים מערך הייחוס!!!
 
החומר נפלט בעיקר מתחנות כח ומכלי רכב. משמש בתעשיית הדבקים, פלסטיק ועץ.
 
בנזו-אפירן : חומר מסרטן ודאי לבני האדם. ב-5 נקודות התגלו ריכוזים גבוהים מערך הייחוס. בין המקומות נמצאות נקודות הדיגום ברובע ט"ו , רובע הסיטי ובמתחם מנרב ( 200 אחוז מעבר לערך הייחוס).
 
החומר נוצר בעיקר משריפה. נפלט מכלי רכב המונעים על סולר, עשן סיגריות, גריל בשר, פחם ושריפת גזם.
 
בנוסף לחומרים אלה, נבדקו חומרים נוספים, אך אנו הבאנו כאן את החומרים הקשים ביותר שנמצאו ואשר מוכחים כמסרטנים לבני האדם.
 
 
מה בעצם אומרים ערכי הייחוס, אליהם משווים במשרד להגנת הסביבה את נתוני הבדיקות? ערכי הייחוס השנתיים וקצרי הטווח לחומרים רעילים, מבטאים את הריכוזים המרביים של המזהמים באוויר, אשר בחשיפה נשימתית אליהם, במשך כל החיים או בחשיפה קצרת טווח, לא יגרמו לתופעות בריאותיות שליליות לרובה המכריע של האוכלוסייה.
 
יחד עם זאת, מחברי הדוח: ראש תחום זיהום אוויר במשרד להגנת הסביבה, מרכז איכות אוויר במחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה, ואיגוד ערים לאיכות הסביבה באשדוד, מציינים מפורשות בדוח את הסכנות הגלומות בחשיפה לחומרים המסרטנים שנמצאו בבדיקות. "לגבי חומרים מסרטנים או חשודים כמסרטנים, ההנחה היא כי אין סף חשיפה בטוח וכי באופן תיאורטי כמות כלשהי של חומר מסרטן, אפילו קטנה ביותר, עלולה בעתיד לגרום למחלה ממארת".
 
מה עושים במשרד להגנת הסביבה בעקבות תוצאות הדיגומים
 

שריפה באחד ממפעלי הכימיקלים באזור התעשיה באשדוד- צילום: איגוד ערים לאיכות הסביבה.

במשרד להגנת הסביבה החלו לפעול, מיד לאחר הסקר הראשון שבוצע בשנת 2008, כדי להסדיר את הפליטות מאזור התעשיה באשדוד. בהחלט אפשר לומר שאחרי שנים של תלונות של תושבי האזור, מדובר במעט מידי ומאוחר מידי. חשוב לומר שהדיגום השני נערך יותר משנה לאחר הדיגום הראשון, ולמרות פעולות המשרד להגנת הסביבה, התקבלו תוצאות מדאיגות.
 
אז מה בעצם עשו עד עכשיו במשרד להגנת הסביבה. בשלב הראשון נתבקשו המפעלים: אגן כימיקלים, הקורנס ובתי זיקוק, ליישם טכניקות מיטביות כדי למנוע פליטת חומרים לאוויר. השלב הראשון כולל תהליך ביצוע סקרים שונים לטיפול במקורות פליטה לא מוקדיים, זיהוי מוקדי ריח וטיפול בהם. שלב זה אמור להסתיים עד סוף שנת 2011, אז אמור המשרד להגנת הסביבה לקבוע את לוח הזמנים ליישום הטכנולוגיות שימנעו פליטת חומרים רעילים לאוויר.
 
דוח פעילות של המשרד להגנת הסביבה מול מפעל אגן כימיקלים לשנת 2009, אולי יכול לחשוף במעט את המפגעים שמרעילים את כולנו. בדוח, עליו כתבנו בפברואר השנה, מציין מי שהיה מנהל מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה, אריק בר שדה, שבריכה שמיועדת לאיסוף נגר גשמים, הפכה על דעת המפעל, ללא אישורים וללא היתרים, לבריכה לאגירת שפכים מסוכנים, אשר נפלטו כאשר היו תקלות במתקן. שפכים אלה פלטו ריחות רעים. בהתערבות המשרד להגנת הסביבה הפך חלק מהבריכה הזאת לאוגר חירום במקרה תקלות. בנוסף דרש המשרד שהאוגר יהיה מקורה ואטום וכן שהגזים שנפלטים ממנו יישאבו לטיפול במחמצן טרמי. לטענת המשרד, המפגע המסוכן מדיף הריחות הוסר לחלוטין.
 
גם ממבנה שהכיל מערכות סינון לבוצות, דלפו ריחות רעים לסביבה. בדוח מציין בר שדה שהמבנה נאטם לחלוטין, הגזים נשאבים ועוברים תהליך של פירוק ביולוגי למרכיבים שאינם מזיקים לסביבה. הפילטר הביולוגי שאמור לבצע את הפירוק הוקם ונמצא בשלבי תפעול.
מפגע נוסף אליו מתייחס בר שדה הוא תהליך פריקת הבוצות, שמובלות לרמת חובב. בדוח מציין בר שדה שבוצות אלה נפרקו למכולה פתוחה לאוויר. בדו"ח מציין בר שדה שצורת עבודה זו גרמה למפגעי ריחות באזור העבודה, כמו גם למפגעי ריחות לכל אורך הנסיעה לרמת חובב. באופן זמני, בעקבות דרישת המשרד להגנת הסביבה, הוקם מתקן לאריזת בוצות בתוך שקים אטומים בתוך מבנה אטום. פיתרון הקבע שדורש המשרד הוא מתקן לייבוש בוצות, כאשר האבקה תועבר לרמת חובב. המתקן הקבוע כבר הוקם והחל לפעול בחודש דצמבר.
 

אחד מהגורמים לזיהום האוויר - התמונה מאתר המשרד להגנת הסביבה

בנוסף מציינים גורמים במשרד להגנת הסביבה, שהמשרד אינו מאפשר כל פיתוח והרחבה של אגן כימיקלים באזור אשדוד, לאור הבעיות שהיו בעבר.
 
לא עוד "נורות אזהרה"
 
 
בעקבות תוצאות הדיגום שנערך בשנת 2008 באזור התעשיה באשדוד, שבו התגלו חומרים מסרטנים בריכוזים גבוהים באוויר, ניסו במשרד להגנת הסביבה להרגיע ולומר שהדיגום נערך בסמוך למפעלים החשודים כמזהמים. באיגוד ערים לאיכות הסביבה באשדוד, היו משוכנעים שתוצאות הדיגום שייערכו בשכונות המגורים באשדוד, יהיו טובות יותר ונמוכות מערכי הייחוס. אך התוצאות שהתקבלו הן חמורות בכל קנה מידה.
 
על הימצאות החומר המסרטן "בנזן" באוויר אותו אנו נושמים, אמר גורם במשרד להגנת הסביבה לאחר הבדיקות הקודמות: " ברגע שיש באוויר חומר כמו בנזן, אנחנו פשוט לא יכולים לחכות ". כולם מודעים היטב לחומרת התוצאות והן לא מהוות עוד נורת אזהרה, אלה שלט אזהרה גדול ומהבהב שדורש פעולה מיידית, אפילו במחיר של השבתת המפעלים החשודים ככאלה שמרעילים את האוויר לכ- 250 אלף תושבי אשדוד והסביבה.
 

תגובות:

ד"ר ענת רוזן, מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה באשדוד, מסרה בתגובה: "מעט מאוד עבודות ניטור מהסוג הזה נערכו בישראל. מעט יותר, אם בכלל, באזורי מגורים – על פי הממצאים לא ניתן להשוות בין איכות האוויר באשדוד לבין אזורים אחרים בארץ. המקור  העיקרי של "החומרים המסרטנים והחשודים כמסרטנים" שהתגלו בדיגום ברובע הסיטי הוא מכלי רכב. דוגמא: ריכוז הבנזן שנמדד בסיטי הוא 4.4 מיקרוגרם למ"ק – ערך הייחוס היממתי (אין תקן) הוא 3.9 מיקרוגרם למ"ק. כל ריכוזי הבנזן שנמדדו נמוכים בהשוואה לריכוזים שנמדדו בסקר קצר שנערך בשנת 2008. אין להגדיר את המצב כ"איום", אין מידע השוואתי לגבי ערים אחרות בארץ. המפעלים העיקריים באשדוד נמצאים במסגרת תוכנית רב שנתית של סקרי פליטות והטכנולוגיות להפחתת מזהמים על פי סטנדרטים אירופיים מחמירים ביותר".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "בסקר שנעשה בנובמבר 2009 נבדק מצב איכות האוויר בשתי נקודות בשכונות בעיר אשדוד: ברובע סיטי וברובע ט"ו.המשרד בשיתוף איגוד ערים החלבפעילות להסדרת הפליטות מאזור התעשייה באשדוד. אותרו המפעלים באזור התעשייה להם פוטנציאל זהום אויר גבוה: אגן כימיקלים, פז זיקוק, הקורנס. מפעלים אלו נדרשו ליישם את הטכניקות המיטביות הזמינות (BAT). תהליך זה כולל בשלב ראשון ביצוע סקרים שונים (בדומה לבקשה למתן היתר),  טיפול במקורות פליטה לא מוקדיים ובדליפות מרכיבי ציוד במידה וקיימים וכן זיהוי מוקדי ריח וטיפול בהם. בשלב הבא יינתנו ע"י המשרד תנאים ולו"ז ליישום ה- BAT."

 

"כמו כן המשרד מכין תנאי מסגרת לטיפול בחוות מיכלים. ברגע שהתנאים יושלמו הם יוכנסו לרישיונות העסק של חוות המיכלים יונקס ופי גלילות". 

 

"בנוסף הוכנה תוכנית כלל ארציתלבדיקות סביבתיות בתדירות גבוהה בעלות שנתית של כ- 20 מלש"ח על מנת לאפיין בצורה שוטפת את איכות האוויר".

 

מעיריית אשדוד נמסר בתגובה: "מר דוד הרטום – הממונה על איכות הסביבה בעיריית אשדוד טרם קיבל את הדו"ח שציינת ולפיכך לא נוכל לתת התייחסות ספציפית לנתונים. תשובה זו נמסרה לך בעל פה ע"י מר שמואל דוד ולפיכך תגובתה המקצועית של ד"ר ענת רוזן, מנכ"ל איגוד הערים לאיכות הסביבה, המצוי בידך, בהחלט מספקת".

 

"ככלל, עיריית אשדוד פועלת בהתאם לחוק ולמדיניות העירונית לשקיפות מלאה, כפי שעוצבה על ידי ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי. על כן כשנקבל את הסקר הוא יובא לידיעת הציבור וייכלל גם באתר האינטרנט העירוני, כיתר המסמכים והפרוטוקולים העולים באתר לעיון הציבור והתקשורת. אתה למד מכאן ש"זכות הציבור לדעת" הוא אינטרס ראשון שעיריית אשדוד מקפידה עליו".

 

"לעניין זה, "זכות הציבור לדעת" גם את הפעולות החיוביות הרבות שעיריית אשדוד מבצעת והן משום מה לא זוכות לפרסום בתקשורת. כדוגמא בהקשר זה נזכיר כי עיריית אשדוד היתה זו אשר בקשה מהמשרד להגנת הסביבה להרחיב את הבדיקות ולכלול בהן לא רק את אזורי התעשייה אלא גם את רובעי המגורים והיא מברכת על ביצוע הסקר הנדון. נזכיר גם כי עיריית אשדוד תיאמה עם המשרד להגנת הסביבה פעולה יסודית בכל המפעלים הגדולים באשדוד למניעת זיהום אוויר, פעולה מקצועית יסודית ויקרה, הנמצאת בעיצומה וחלק מהמפעלים כבר קיבלו הנחיות ולוחות זמנים לשיפור המצב ולהבאתם לסטנדרטים המקובלים במדינות המתקדמות ביותר".

 

"עוד נזכיר כי לאחרונה, במסגרת מחויבות העירייה להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים, הסתיים סקר ובימים הקרובים תוצאותיו וההמלצות לפעולה יוצגו בפני ראש העיר, לאישורו. מסקנות אלה גם הובאו בפני הצוות המכין את תוכנית האב לתחבורה".

 

"ולסיום, בשנים האחרונות יש שיפור רב באיכויות האוויר באשדוד והעירייה תמשיך בפעולה בכל הדרכים האפשריות כדי להבטיח אוויר נקי ברמות גבוהות, בכל אזורי העיר".


 

מצאת הפרת זכויות יוצרים צרו קשר במייל: [email protected] 
setImageBanner('8764edbd-da98-45e0-a046-0c949419f71b','/dyncontent/2017/6/1/c41baeb6-e29b-4415-b67b-b3940dd9bdf5.gif',1807,'',525,78,false,19242);
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה