נעצרתם? דעו את זכויותיכם!נחקרים רבים המגיעים אל תחנת המשטרה הינם אזרחים נורמטיבים אשר הסתבכו עם החוק. זכויות האזרח אינן משהו להקל בו ראש, וככל שאזרחים רבים יותר ישננו אותן - כך יהיה קשה להפר אותן. ידוע לכל כי ידע הוא כוח, במיוחד בהתנהלות מול גורמי החוק - שלעיתים לא יודעים את החוק בעצמם או מנצלים את תמימות האזרחים על מנת להפעיל עליו לחץ בלתי סביר. עו"ד רוני ליש, מומחה בתחום הפלילי ופשיעה חמורה, מ"ליש-הבר ושות' עורכי דין" מגיש את "המדריך לנחקר בתחנת המשטרה"

לכל שוטר סמכות רחבה לעכב כל אזרח. ניתן לעכב הן חשוד בביצוע העבירה והן מי שהמשטרה רואה בו כעד. לקיחת אזרח לחקירה ללא זימון מוקדם אפשרית ותלויה בנסיבות המקרה, ובשיקול הדעת של השוטר. עם זאת כדאי לדעת שכל עוד לא נתקבל אישור מתאים, מותר לעכב אתכם לשלוש שעות בלבד. במילים אחרות: אם שוטר מבקש מכם להתלוות אליו לתחנת המשטרה, עליכם לציית לו, עם זאת, הקפידו על זכותכם לצאת משם בתוך שלוש שעות. יצוין כי לעיתים המשטרה מזמנת נחקרים לתחנה באמצעות שיחת טלפון. מאחר שמקבל השיחה לא יכול לאמת את זהות הדובר מעברו השני של הקו - באפשרותו לדרוש שהזימון ייעשה בכתב. ככלל, מסירת זימון יכולה להתבצע באמצעות הדואר, פקס או במסירה אישית על-ידי שוטר.

בעוד שמטרת חקירת העד היא איסוף ראיות וחשיפת מבצע העבירה, מטרת חקירת חשוד היא קבלת גרסה או הודאה בנוגע לביצועה. כאשר אדם נחקר כחשוד, מרחפת מעל ראשו הסכנה כי בהמשך יהפוך לנאשם. לכן יש הבדל מהותי בין זכויות החשוד לאלו של העד. אם אתם חשודים, מיד עם תחילת החקירה החוקר חייב להזהיר אתכם בכך וליידע אתכם מה נושא החקירה ומה החשדות נגדכם. אם לא עשה זאת, התעקשו לקבל את המידע הזה לפני שתענו על שאלה כלשהי. כך גם תוכלו לממש את זכותכם להיוועץ בעורך דין. במידה והחוקר מסרב, באפשרותכם לשמור על זכות השתיקה - אך הקפידו להדגיש שהסיבה היא סירוב החוקר ליידע בפרטי החקירה. במקרה כזה, מומלץ לדרוש את מימוש הזכות לייעוץ משפטי בהקדם, ולפני מתן גרסתכם.

מתי מותר למשטרה לערוך חיפוש עליכם או ברכושכם?

ככלל, המשטרה חייבת להצטייד מבעוד מועד בצו חיפוש למקום הספציפי - חתום על-ידי שופט. כדי לא לכבול את ידיה, החוק מרחיב את סמכויות החיפוש ללא צו, זאת בנסיבות בהן קיים "חשד סביר" לביצוע עבירה. כעיקרון, ניתן לבקש מהשוטר להסביר את פשר עריכת החיפוש. אם יתברר מאוחר יותר כי בוצע שלא כדין, עשויות להיות לכך השלכות (בהליך פלילי) - עד כדי פסילת הראיות שנמצאו במהלך החיפוש. אזרחים רבים לא מודעים לזכותם לסרב לחיפוש על גופם או ברכבם, כאשר לשוטר אין צו חיפוש. זכות הסירוב עומדת גם כאשר ברור שהבקשה לחיפוש אינה מוצדקת, כיוון שלא נעשה דבר שיכול היה לעורר אצל השוטר "חשד סביר" לביצוע עבירה. כדאי לדעת שהסכמה לבצע חיפוש ברכבכם או על גופכם - גם ללא סיבה או צו - עלולה להוביל לפתיחת תיק פלילי נגדכם. אם למשל השוטר ימצא בתא הכפפות את סכין המטבח הישנה ששכחתם אחרי הפיקניק מלפני שנה, זה עשוי להספיק בשביל שייפתח נגדכם הליך פלילי.

הפרדוקס של זכות השתיקה

למרות שלעיתים שתיקה בחקירה נראית כפתרון הטוב ביותר, חשוב לדעת שני דברים: ראשית, שתיקתכם עלולה לשמש בבוא העת כחיזוק לראיות התביעה - ובכך להוביל אף להרשעה. שנית, שתיקה בחקירה ומסירת גרסה מאוחרת יכולה לפגוע במשקלה של הגרסה שתמסרו לבסוף.

האם פוליגרף היא ראיה קבילה?

מכשיר הפוליגרף ("גלאי שקר") מודד ומתעד את תגובותיכם הפיזיולוגיות הבלתי-רצוניות בעת מענה על שאלות. כך ניתן לקבל אינדיקציה על אמירת אמת או שקר. אלא שממצאי בדיקת פוליגרף לא קבילים כראיה בהליך פלילי. הם עשויים להיות מוצגים בפני ביהמ"ש בהליכים אחרים - כמו בקשת מעצר - ולהוות גורם מכריע בהחלטת השופט אם להורות על המשכו או על שחרורכם. הסכמתכם לבקשת המשטרה לבצע בדיקת פוליגרף, תלויה בנסיבות המקרה הספציפי - אך בכל מקרה מומלץ שלא להסכים לבדיקה מבלי להתייעץ קודם עם עו"ד.

עימות - והאם אפשר להתנגד לו?

כאשר קיים פער בין גרסתכם לבין גרסת המתלונן, או בין גרסאותיהם של מספר חשודים, המשטרה רשאית לבצע ביניהם עימות. מדובר בשיחה מבוקרת המנוהלת ומתועדת על-ידי המשטרה - במהלכה החוקר מעמת את גרסאות הצדדים. זאת מתוך הנחה שכך תיחשף האמת או יחוזקו חשדות ו-או הראיות כלפי אחד מכם. למרות שהמשטרה מבקשת את הסכמת הצדדים לקיום עימות, קיומו בפועל לא מותנה בהסכמתכם - אלא בהחלטתה בלבד. יש לשים לב שבמרבית המקרים העימות יצולם ויוקלט - באופן גלוי או סמוי - בנוסף לתיעודו בכתב.

האם להסכים להשתתף מסדר זיהוי?

מסדר זיהוי יכול להתבצע באופן של העמדת החשוד בשורה אחת בין ניצבים, או באופן של הצגת לוח תמונות - שביניהן תמונת החשוד. מאחר שלזיהוי אדם במסדר זיהוי יש השלכות ממשיות על מצבו המשפטי, חשוב להקפיד כי המסדר יערך בהתאם לכללים. למשל שהניצבים יהיו דומים לחשוד. המשטרה מחויבת ליידע את החשוד על כוונתה לבצע מסדר זיהוי, ועל זכותו לבקש מעו"ד להיות נוכח. זה רשאי לאשר או לפסול שימוש בניצבים או בתמונות של ניצבים שאינם דומים לחשוד, ולוודא כי העד מבצע את מלאכת הזיהוי לפי הכללים.

ממה עלי להיזהר במהלך החקירה?

הכלל הראשון - כמו שבוודאי ראיתם באינספור סרטים - הוא שאסור לדבר עם אחרים בתא המעצר. המשטרה מתקינה אמצעי ציתות והקלטה במקומות שונים ומשונים: על ספסל ההמתנה בתחנה, בניידת המשטרה וכיוצא בזה. ובכל זאת רבים נופלים בפח ומספקים לה חומרים מפלילים, גם כאשר לא ביצעו את העבירה. הרגשת הבדידות וחוסר האונים, הרצון לפורקן וחוסר תשומת הלב גורמים לפטפוטים מיותרים.

עד כמה חשוב האליבי?

טענת האליבי היא טענה שיש בה כדי להכריע את גורלה של החקירה, ולהוכיח את חפותו של החשוד או הנאשם. אם הוא לא היה במקום ביצוע העבירה - אז ודאי שלא הוא זה ביצע אותה. לכן חשוב להעלות טענה זו בהזדמנות הראשונה האפשרית - ולדאוג לספק כמה שיותר פרטים כדי שניתן יהיה להוכיחה.

שחרור בתנאים מגבילים - מה זה אומר?

לקצין משטרה יש סמכות לשחרר אתכם בתנאים מגבילים, ביניהם גם מעצר בית של עד חמישה ימים, הרחקה ממקום מסוים, או חתימה על ערבות כספית אישית או של ערב. יש לכם את הזכות לסרב לתנאי השחרור, או לדרוש את שינויים. במקרה כזה חשוב לקחת בחשבון שהמשטרה יכולה בתגובה להורות על מעצר והבאה בפני שופט, שיקבע הוא את התנאים ולא בהכרח לטובתכם. בכל מקרה, על התנאים המגבילים שקבע קצין משטרה ניתן לערער לבית משפט השלום.

מה עושים כשהמשטרה מפרה זכויות?

לכל הפרת זכויות מצד המשטרה, עלולות להיות השלכות בהמשך. לעיתים הדבר ישפיע על עוצמת הראיות בתיק, ועלול אף להביא לנקיטת הליכים כנגד השוטרים עצמם. בכל מקרה, עליכם ליידע בזמן אמת את עורך הדין שלכם בנוגע ליחס שקיבלתם, בכדי שהעניין יטופל מול הגורמים המתאימים.

לסיכום, זכות ההיוועצות עם עו"ד הינה זכות המוגנת בחוק ובעלת השלכות גורליות לאופן בו יתפתח התיק, על כן מיד עם קבלת הזימון לחקירה או המעצר יש לפנות מיד אל עורך הדין לקבלת הטיפול והייצוג הנדרשים. בתוך כך, יצוין כי המידע לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אשר צריך להינתן על-ידי עורך דין לאור נסיבותיו של כל מקרה לגופו.

הכותב, עו"ד רוני ליש, הינו מומחה בתחום הפלילי ופשיעה חמורה ממשרד עורכי הדין ליש-הבר ושות', העוסק במגוון רב של תחומים וביניהם ייצוג לקוחות בעניינים פליליים, הליכי מעצר, תיקים פליליים, הגשת ערעורים, שימועים, עבירות מין, עבירות סמים, עבירות מרמה, עבירות אלימות, רצח, הריגה, גרימת מוות ברשלנות, עבירות רכוש, גניבה, התפרצויות, עבירות שוד, עבירות הונאה, עבירות זיוף, עבירות צווארון לבן, הלבנת הון, הגבלים עסקיים, ייצוג שוטרים ועובדי מדינה, עתירות אסיר, ייצוג בבקשות הסגרה, עבירות תעבורה, שיכרות, תאונות דרכים קטלניות, עבירות צבאיות, הגשת בקשות חנינה, מחיקת רישום פלילי ועוד.

 
setImageBanner('cc416006-efc5-4d61-9260-c48aefe9cebd','/dyncontent/2017/6/1/c41baeb6-e29b-4415-b67b-b3940dd9bdf5.gif',1807,'',525,78,false,18577);
ScheduleRotate([[function() {setImageBanner('78325387-dc6c-4867-b5c1-999b93cc28ed','/dyncontent/2017/6/1/c41baeb6-e29b-4415-b67b-b3940dd9bdf5.gif',1807,'',525,78,true,18578);},15],[function() {setImageBanner('78325387-dc6c-4867-b5c1-999b93cc28ed','/dyncontent/2017/6/5/ddc064ee-648d-4ba4-ad6e-72da51a98ff7.png',1808,'',525,78,true,18578);},15]]);
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה