שונות באשדוד

עתיד ישראל-מרכז הגנה סוציאלי
התנועה האידאולוגית יהודית לאומית חברתית
התנועה האידאולוגית יהודית לאומית חברתית