אינה ליפסקי מורה פרטית לשפות 054-6602814 055-9962280

לפרטים נוספים לחצו כאן

אינה ליפסקי מורה פרטית לשפות

Photo

דוקטור אינה ליפסקי

אינה ליפסקי בעלת תואר שלישי בתחום החינוך,דידקיטיקה והוראת שפה כשפה שנייה. בעלת ניסיון של 20 שנה בהוראה כמרצה באוניברסיטה. פיתחה שיטות הוראה שפה ייחודיות ורואים תוצאות כבר מהשיעור הראשון!

אחד מהתפקידים שלה הוא לחבר פרסומים אקדמיים ומתודולוגיים רבים (מעל 40) .
הישג נוסף שלה הוא פרסום 8 ספרי לימוד בשיתוף עם מרצים באוניברסיטה.
משתתפת באופן קבוע בכנסים ובימי עיון ברמות שונות, כולל בינלאומיים, בשנים האחרונות הציגה מצגות בכנסים מדעיים.
מקצועות הוראה: לימוד מעמיק בשפות זרות (אנגלית) לילדים ולמבוגרים, שפה עסקית (אנגלית), שפה זרה לתקשורת מקצועית (אנגלית) וצרפתית למטרות ספציפיות. 

LYPSKA INNA
Doctor of Pedagogies Graduated from Pedagogic Institute, English and French languages, qualification – teacher. Has 20 years of teaching experience. She earned her Doctor degree in 2010. Is the author of numerous academic and methodological publications (over 40); in collaboration with university lecturers has published 8 textbooks. Regularly participates in conferences and seminars at various levels, including international. In recent years, has presented papers and presentations at scientific conferences. The third academic degree has been approved in Israel. Teaching subjects: foreign language (English), in-depth study of foreign languages (English) for children and adults, business language (English), foreign language for professional .communication (English), foreign language for professional purposes (English), French for specific purposes

ЛИПСКАЯ ИННА ИВАНОВНА
Кандидат педагогических наук Закончила педагогический институт, английский и французский языки, квалификация - учитель. Имеет 20-летний опыт преподавания. Получила степень доктора в 2010 году. Является автором научных и методических публикаций (более 40); в сотрудничестве с университетскими преподавателями опубликовала 8 учебников. Регулярно участвует в конференциях и семинарах на различных уровнях, в том числе международных. В последние годы, представила доклады и презентации на научных конференциях в Украине и за рубежом. Третья академическая степень подтверждена в Израиле. Предметы, которые преподает: иностранный язык (английский) для взрослых и детей, углубленное изучение иностранных языков (английский язык), деловой английский языках (английский), иностранного языка для профессионального общения (английский), иностранный язык для .профессиональных целей (на английском языке), французский язык, французский язык для специальных целей 

השאיר/י את פרטיך ואנו ניצור איתך קשר בהקדם